DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anyasa Hukuku YLY   205 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Selçuk CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YUSUF ÇULHA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Devlet Düzenini Kurmak Ve Yürütmek
Dersin İçeriği
Anayasanın Yapısı,Yasama Yürütme Ve Yargı Sistemi ,Kişi Hak Ve Özgürlükleri İle Anayasa Yargısı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anayasanın Gücü Ve Önemi
2) Anayasanın Tarihsel gelişimi
3) Yasama Yürütme Ve Yargı
4) Anayasa Yargısı
5) Anayasa Mahkemesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anayasa Kavramı Düz Anlatım, Tartışma
2 Anayasanın Tarihsel Gelişimi Düz Anlatım, Tartışma
3 Türk Anayasa Tarihi Düz Anlatım, Tartışma
4 Anayasaya Göre Temel Hak Ve Hürriyetler Düz Anlatım, Tartışma
5 Yasama Yürütme Ve Yargı Düz Anlatım, Tartışma
6 TBMM' nin Yapısı Ve Görevleri Düz Anlatım, Tartışma
7 Yürütme Organlarının Yapısı Ve Görevleri Düz Anlatım, Tartışma
8 Vize Sınavı
9 Yarfı Organlarının Yapısı Ve GÖREVLERİ Düz Anlatım, Tartışma
10 Demokrasi Çeşitleri Düz Anlatım, Tartışma
11 Temel Hak Ve HÜrriYetler Düz Anlatım, Tartışma
12 Devlet Sistemleri Düz Anlatım, Tartışma
13 Anayasa Yargısı Düz Anlatım, Tartışma
14 Anayasa Mahkemesinin Görevleri Ve Yapısı Düz Anlatım, Tartışma
15 Anayasa Mahkemesinin Kararlarının Özellikleri Düz Anlatım, Tartışma
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar