DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anayasa Kavramı Düz Anlatım, Tartışma
2 Anayasanın Tarihsel Gelişimi Düz Anlatım, Tartışma
3 Türk Anayasa Tarihi Düz Anlatım, Tartışma
4 Anayasaya Göre Temel Hak Ve Hürriyetler Düz Anlatım, Tartışma
5 Yasama Yürütme Ve Yargı Düz Anlatım, Tartışma
6 TBMM' nin Yapısı Ve Görevleri Düz Anlatım, Tartışma
7 Yürütme Organlarının Yapısı Ve Görevleri Düz Anlatım, Tartışma
8 Vize Sınavı
9 Yarfı Organlarının Yapısı Ve GÖREVLERİ Düz Anlatım, Tartışma
10 Demokrasi Çeşitleri Düz Anlatım, Tartışma
11 Temel Hak Ve HÜrriYetler Düz Anlatım, Tartışma
12 Devlet Sistemleri Düz Anlatım, Tartışma
13 Anayasa Yargısı Düz Anlatım, Tartışma
14 Anayasa Mahkemesinin Görevleri Ve Yapısı Düz Anlatım, Tartışma
15 Anayasa Mahkemesinin Kararlarının Özellikleri Düz Anlatım, Tartışma
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar