DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Borçlar Hukukunun Hukuk Sistemimizdeki Yeri Düz Anlatım, Tartışma
2 Borçlar Hukukunun Konusu Ve Hukuki Kaynakları Düz Anlatım, Tartışma
3 Genel Olarak Borcun Kaynakları Düz Anlatım, Tartışma
4 Borçlar Hukukundaki Sözleşmeler Düz Anlatım, Tartışma
5 Sözleşmelerin Şekli Düz Anlatım, Tartışma
6 İrade Ve İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluklar Düz Anlatım, Tartışma
7 Vize Sınavı soru, cevap
8 Haksız Fiiller Ve Sebepsiz Zenginleşme Düz Anlatım, Tartışma
9 Muvazaa, Hata ,Hile Ve Gabin Halleri Düz Anlatım, Tartışma
10 Kusursuz Sorumluluk Halleri Düz Anlatım, Tartışma
11 Borcun İfası, İfa Edilmemesi Ve Bunların Sonuçları Düz Anlatım, Tartışma
12 Müteselsil Borçluluk Düz Anlatım, Tartışma
13 Borç İlişkilerinde Zaman Aşımı Kuralları Düz Anlatım, Tartışma
14 Özel Borç İlişkilerine Genel Bakış Düz Anlatım, Tartışma
15 Borçlar Hukukundaki Sözleşme Tipleri Düz Anlatım, Tartışma
16-17 Final Sınavı soru, cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar