DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Kredi Bilgileri BVS   225 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Birsen DAĞLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Banka kredileri ile ilgili temel bilgiler ile bankalardaki kredi verme sürecindeki işakışları ve uygulamalar hakkında bilgi vermek..
Dersin İçeriği
Krediler ile ilgili temel kavramlar,Kredilerde Genel sınır ve kısıtlamalar,Kredilerin sınıflandırılması,Kredi istihbarat süreci ve istihbarat kaynakları,Kredi komitesi oluşumu ve işleyişi,Kredi Teklif Formu düzenlenmesi , Kredilerde Teminat uygulaması ve Teminat çeşitleri,Nakit ve Gayri nakit kredi çeşitleri, özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Krediler ile ilgili temel bilgi ve uygulama yeterliliğine sahip olmak.
2) Bankacılık işlem ve ürün satışları ile ilgili bankaların iş akışları hakkında bilgi sahibi olmak
3) Kredi çeşitleri, kredilere ilişkin yasal sınırlamalar ve alınacak teminatlar ile ilgili bilgiler vermek.
4) Kredi çeşitleri, kredilere ilişkin yasal sınırlamalar ve alınacak teminatlar ile ilgili bilgiler vermek.
5) Bankacılık işlem ve ürün satışları ile ilgili bankaların iş akışları hakkında bilgi sahibi olmak
6) Bankacılık işlem ve ürün satışları ile ilgili bankaların iş akışları hakkında bilgi sahibi olmak
7) Krediler ile ilgili temel bilgi ve uygulama yeterliliğine sahip olmak.
8) Krediler ile ilgili temel bilgi ve uygulama yeterliliğine sahip olmak.
9) Krediler ile ilgili temel bilgi ve uygulama yeterliliğine sahip olmak.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
X
2
Mobilya Dekorasyon alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
3
Mobilya sanayinde üretilen ürünlerin tanıtımını yaparak yapısı. kalitesi ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verir.
X
4
Mobilya ve dekorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
X
5
Mobilya ve çeşitli ahşap üretimin sürdürüleceği mekanda, alet makine ve malzemenin en verimli biçimde kullanabilme.
X
6
Alanı ile ilgili üretilen ürünlerin tanıtımını yaparak yapısı, kalitesi ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verebilen
X
7
Mobilya ve dekorasyon ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
X
8
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.
X
9
Mobilya ve dekorasyon alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilecek bilgi ve becerilere sahip olma
X
10
Mobilya ve dekorasyon alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
X
11
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
X
12
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekleyerek, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.
X
13
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
14
Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
X
15
Endüstri ürünleri tasarımcısı tarafından hazırlanan tasarım veya üretim projesini inceleyebilen
X
16
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
X
17
Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
X
18
Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kredinin tanımı,unsurları ve fonksiyonları Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
2 Kredilerle ilgili kavramlar Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
3 Bankacılıkta kredinin önemi Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
4 Kredilerin sınıflandırılması ve incelenmesi Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
5 İstihbaratın temel kaynakları: a) Tapu daireleri b) Mali Belgeler c) Banka kayıtları d) TCMB Memzuç sistemi ve karşılıksız çek-senet ekranı Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
6 e) Müşteri ile yapılan yüzyüze görüşme f) Piyasa ve diğer bankalardan yapılan istihbarat Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
7 Kredilendirme Prosedürü: a) Şube ve Genel Müdürlük Kredi komiteleri, işleyişleri ve yetkileri B) Krediler Puanlama Modeli uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Dersin ön koşulu yok. Yazılı Sınav
9 Şubelerin kredi açma yetkileri ve Şube içi Kredi Komitesinin oluşumu, yetkileri, sorumlulukları ve çalışma prensipleri Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
10 Genel Müdürlük yetkili kredilere yönelik düzenlenen Kredi Teklif Formları ve düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
11 Kredi Kullandırım prensipleri: Emniyet prensibi, Seyyaliyet Prensibi, Süreklilik prensibi ve Randıman prensibi ile kredi kullandırımında dikkat edilecek diğer hususlar Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
12 Genel Kredi Taahhütnamesi tanım, özellikleri ve düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar-- *GKS kapsamında Müşterek Borçlu müteselsil kefalet ile ilgili hususlar Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
13 Ticari kredilerde faiz tahakkuk dönemleri-- Faiz Tahakkuk yöntemleri -- Faiz Tahsilat yöntemleri Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
14 Ticari kredilerde faiz tahakkuk dönemleri-- Faiz Tahakkuk yöntemleri -- Faiz Tahsilat yöntemleri Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
15 Ticari kredilerde faiz tahakkuk dönemleri-- Faiz Tahakkuk yöntemleri -- Faiz Tahsilat yöntemleri Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin ön koşulu yok. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar