DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
istatistik BL   236 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Esat KARAKÖSE
Dersi Verenler
ESAT KARAKÖSE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistiksel verilerin, toplanması, düzenlenmesi ve kaynakların optimum kullanılmasıyla çeşitli alanlardaki problemlerin çözümünde yardımcı olabilecek, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımları edindirmek
Dersin İçeriği
İstatistikte kullanılan temel kavramlar, Popülasyon, Parametre, Örnek, Örnekleme, İstatistik, Verilerin Sınıflandırılması, Merkezi eğilim ve dağılış ölçüleri, frekans tabloları, kesikli ve sürekli olasılık dağılışları, olasılık, regresyon ve korelasyon katsayıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel istatistiksel kavramları açıklar
2) İşletme yönetiminde karşılaşılan rassal olayların hangi olasılık dağılımına uyduğunu belirler ve bu olayların olasılığını hesaplar.
3) Bir veri seti için tanımlayıcı istatistikleri (merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri) hesaplar ve yorumlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar
X
2
Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar
3
Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır.
4
Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir.
X
5
Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer.
6
Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular
7
Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır.
8
Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar
9
İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir.
10
Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir.
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir
12
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir.
13
Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
14
Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir.
16
Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğin tanımı ve kullanım alanları Düz Anlatım, Problem Çözme
2 Temel olasılık kavramları ve rassal olaylar 1 Düz Anlatım, Problem Çözme
3 Temel olasılık kavramları ve rassal olaylar 2 Düz Anlatım, Problem Çözme
4 Temel olasılık kavramları ve rassal olaylar 3 Düz Anlatım, Problem Çözme
5 Olasılık yoğunluk ve birikimli olasılık fonksiyonları 1 Düz Anlatım, Problem Çözme
6 lasılık yoğunluk ve birikimli olasılık fonksiyonları 2 Düz Anlatım, Problem Çözme
7 Varyans Düz Anlatım, Problem Çözme
8 Ara Sınav
9 Olasılık dağılımları ve temel özellikleri 1 Düz Anlatım, Problem Çözme
10 Olasılık dağılımları ve temel özellikleri 2 Düz Anlatım, Problem Çözme
11 Bazı sürekli olasılık dağılımları 1 Düz Anlatım, Problem Çözme
12 Bazı sürekli olasılık dağılımları 2 Düz Anlatım, Problem Çözme
13 İstatistik serileri 1 Düz Anlatım, Problem Çözme
14 İstatistik serileri 2 Düz Anlatım, Problem Çözme
15 Tanımlayıcı istatistikler: Merkezi eğilim ölçüler 1 Düz Anlatım, Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar