DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi I BY   113 1 3 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Birsen DAĞLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı genel işletmecilikte kavramlar, sorunlar ve süreçleri incelemeyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
İşletme ile ilgili temel kavramları tanıtmak,işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmede yer alan temel kavramları açıklar.
2) Kuruluş yeri seçme kriterlerini belirler.
3) Yönetim fonksiyonlarını tanır.
4) İşletme çeşitlerini sınıflandırır.
5) İşletme amaçlarının önemini kavrar.
6) Girişimci ve yönetici kavramlarını ayırt eder.
7) İşletme yapısını tanır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramları açıklar ve bu bilgilere sahip olur.
X
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri açıklar.
X
3
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki temel bilgi ve kavramlarla birlikte uygulamaları yapar.
X
4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
X
5
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı konusunda temel bilgi ve kavramları açıklar ,yorumlar , değerlendirir
X
6
Alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak sorunları tanımlar.
X
7
Alanında karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
8
Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üstlerine gerektiği şekilde açıklayabilir.
X
9
Alanı ile ilgili kendine verilen yetki çerçevesinde temel düzeydeki konularda bağımsız olarak çalışabilir,sorumluluk alabillir.
X
10
Alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla etkin bir şekilde aktarabilmeli.
X
11
Kendi bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirip,öğrenim gereksinimlerini belirler.
X
12
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek,mesleğini daha ileri bir düzeye yönlendirebilir.
X
13
A1-A2 düzeyinde yabancı dil(ingilizce) bilir,mesleği ile ilgili yabancı dilde iletişimi kurabillir.
X
14
Temel düzeyde bilgisayar işletim sistemleri,ofis uygulamaları ve klavye kullanımını bilir.
X
15
Türk diline kurallarına uygun,etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişimi kurabilir.
X
16
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda yeterli bilince sahiptir.
X
17
Mesleki, etik bilimsel ve toplumsal değerlere sahiptir.
X
18
Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde iş sağlığı,iş güvenliği ve çevre değerlerinin bilincindedir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletmenin tanımı ve temel kavramların açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
2 İşletmenin tarihsel gelişiminin sıralanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
3 İşletmelerde yönetici ve girişimci kavramlarının farkının kavratılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
4 İşletmelerde yer alan yönetim seviyelerinin ve işlevlerinin açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
5 İşletmelerde yönetim fonksiyonlarının sıralanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
6 İşletmelerde yönetim fonksiyonlarının incelenmesi Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
7 İşletme amaçlarının özellikleri ve yapısı Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav ders kitabından hazırlanma Yazılı Sınav
9 Başlıca işletme amaçlarının açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
10 İşletmelerde kuruluş yeri seçimi ve kuruluş çalışmaları Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
11 İşletme kuruluşunun aşamaları ve fizibilite çalışmaları Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
12 İşletmelerin büyüklüklerine,pazar alanlarına göre sınıflandırılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
13 İşletmelerin mülkiyet durumlarına göre sınıflandırılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
14 İşletmelerin hukuki durumlarına göre sınıflandırılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
15 İşletmelerde kapasite kullanımı Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar