DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi II BY   114 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Birsen DAĞLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak,işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders genel işletmecilikte kavramlar, sorunlar ve süreçleri incelemeyi kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim işlevlerini önemini bilir.
2) İnsan kaynaklarının görevlerini bilir.
3) Üretim sürecini yönlendirir.
4) Pazarlama faaliyetlerini yönlendirir.
5) İşletmenin mali yapısını düzenler.
6) İş Analizi yapılmasını sağlar.
7) İşgörenin eğitilmesini sağlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramları açıklar ve bu bilgilere sahip olur.
X
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri açıklar.
X
3
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki temel bilgi ve kavramlarla birlikte uygulamaları yapar.
X
4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
X
5
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı konusunda temel bilgi ve kavramları açıklar ,yorumlar , değerlendirir
X
6
Alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak sorunları tanımlar.
X
7
Alanında karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
8
Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üstlerine gerektiği şekilde açıklayabilir.
X
9
Alanı ile ilgili kendine verilen yetki çerçevesinde temel düzeydeki konularda bağımsız olarak çalışabilir,sorumluluk alabillir.
X
10
Alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla etkin bir şekilde aktarabilmeli.
X
11
Kendi bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirip,öğrenim gereksinimlerini belirler.
X
12
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek,mesleğini daha ileri bir düzeye yönlendirebilir.
X
13
A1-A2 düzeyinde yabancı dil(ingilizce) bilir,mesleği ile ilgili yabancı dilde iletişimi kurabillir.
X
14
Temel düzeyde bilgisayar işletim sistemleri,ofis uygulamaları ve klavye kullanımını bilir.
X
15
Türk diline kurallarına uygun,etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişimi kurabilir.
X
16
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda yeterli bilince sahiptir.
X
17
Mesleki, etik bilimsel ve toplumsal değerlere sahiptir.
X
18
Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde iş sağlığı,iş güvenliği ve çevre değerlerinin bilincindedir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Planlama Yapmak Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
2 Örgütleme Yapmak Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
3 Yöneltmek Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
4 Koordinasyon Sağlamak Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
5 Denetim Yapmak Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
6 İş Analizi Yapılmasını Sağlamak Dersin ön koşulu yok Anlatım
Tartışma
7 İnsan Kaynaklarını Planlamak Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav ders kitabından hazırlanma Yazılı Sınav
9 İşgöreni Seçmek Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
10 İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
11 İşgören Performansını Değerleme Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
12 İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
13 Kariyer Planlaması Yapmak Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
14 Üretimi Planlamak,Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
15 Üretimi Planlamak,Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar