DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomi SH   127 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.NESLİHAN BOYAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SEMA POLAT1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AHMET HİLMİ YÜCEL2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SEMA POLAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak tanımlanması.
Dersin İçeriği
Anatomi´ye giriş, kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi, lenfatik sistem, solunum sistemi , sindirim sistemi, üriner sistem, sinir sistemi, göz, kulak, endokrin sistem ve üreme sistemi anatomisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anatomiyi tanımlar.
2) Anatomik terminolojiyi kullanır.
3) Kemiklerin, eklemlerin ve kasların genel özelliklerini açıklar.
4) Hareket sisteminin anatomik temellerini ayırt eder.
5) Dolaşım ve solunum sistemlerine ait temel anatomik yapıları tanımlar.
6) Sindirim ve boşaltım sistemlerine ait temel anatomik yapıları açıklar.
7) Sinir sistemi anatomisinin temellerini açıklar.
8) Göz ve kulağın temel anatomisini açıklar.
9) Endokrin bezlerin anatomik temellerini tanımlar.
10) Üreme sistemi anatomisinin temelini ayırt eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını ayırt eder ve organ sistemlerinin anestezi uygulamaları ile olan ilişkisini açıklar.
2
Anestezi uygulaması sırasında vücuttaki temel hemodinamik parametrelerin izlenmesi ve sıvı replasmanı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu hakkında temel bilgileri tanımlar.
3
Kardiyopulmoner resüsitasyonu, yoğun bakım prensiplerini ve reanimasyonda en sık görülen hastalıkları tanır.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen konusunda temel bilgileri açıklar.
5
Anestezi cihazının çalışma mekanizması ve bakımı ile ilgili basamakları listeler.
6
Monitörizasyon yöntemlerinin isimlerini sayar.
7
Anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında bir hastanın izlenme parametrelerini tanır, ortaya çıkabilecek komplikasyonları açıklar.
8
Anestezi uygulaması öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak işlemleri ve kullanılacak ilaç ve malzemeleri kliniğin protokollerine uygun bir şekilde planlar.
9
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarını listeler.
10
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının uygular.
11
Anestezi polikliniğinde hastaları istenen şekilde hazırlar.
12
Temel monitörizasyon yöntemlerini uygular, ileri monitörizasyon gereçlerini hazırlar.
13
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarına uygun olarak, hekim tarafından istenilen şekilde ilaç ve hasta hazırlığını yapar ve uygular.
14
Anestezi cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yapar/yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
15
Genel ve bölgesel anestezi uygulaması sırasında ve ameliyat sonrası hastayı tek başına takip ederek anestezi derinliği ve yaşamsal parametreleri sürekli izler ve istenen aralıklarla kaydeder.
16
Anestezik ilaçların komplikasyonlarını tanır ve hızla hekime haber verir.
17
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
18
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar.
19
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomiye giriş Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kemikler hakkında genel bilgiler ve iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kemikler hakkında genel bilgiler ve iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
4 Eklemler hakkında genel bilgiler ve iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
5 Kaslar hakkında genel bilgiler ve kas-iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
6 Kaslar hakkında genel bilgiler ve kas-iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
7 Dolaşım sistemi ve lenfatik sistem Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
8 ARA SINAV Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Solunum sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
10 Sindirim sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
11 Sindirim sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
12 Üriner sistem Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
13 Sinir sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
14 Sinir sistemi, göz ve kulak anatomisi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
15 Endokrin sistem ve Üreme sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
16-17 FİNAL SINAVI Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuProf. Dr. Ahmet Hilmi Yücel. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anatomi Ders Notları.
Diğer Kaynaklar