DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi İstatistik TS   221 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÜNAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÜNAL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.İLKER ÜNAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veri toplamanın önemi, nasıl toplandığı, derlendiği ve hizmete sunulduğu konuları ana başlıklar halinde öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu başlıklar altında verinin derleme ve özetleme aşamasında kullanılan istatistiksel yöntemler uygulamalarla anlatılarak öğrencinin bu beceriyi kazanması hedeflenmiştir. Bu programdan mezun olacak olan öğrencinin meslek hayatında karşısına çıkabilecek hastane hizmetlerinin değerlendirmesi için gerekli yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Verilerin Toplanması ve Düzenlemesi İle Ölçüm Ölçekleri, Veri Sunumu, Merkezi Eğilim ve Yer Ölçüleri, Değişkenlik Ölçüleri, Korelasyon, Sağlık alanında kullanılan bazı hız ve oranlar, Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesiyle ilgili istatistiksel yöntemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri toplamanın önemini kavrar
2) Verilerin nasıl toplanıp, düzenlendiğini bilir
3) Veri sunumunda kullanılacak tablo ve grafikleri yapar
4) Veri özetlemesinde veriye uygun özet ölçüleri belirler ve hesaplar
5) Korelasyon kavramını örnekler vererek açıklar
6) Hastane hizmetlerinin değerlendirmesinde kullanılan istatistikleri hesaplar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
X
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
X
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
X
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
X
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
X
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
X
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çöze
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Verilerin Toplanması İlgili Kaynak kitaptan okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Verilerin Toplanması ve Düzenlemesi İle Ölçüm Ölçekleri İlgili Kaynak kitaptan okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Veri Sunumu İlgili Kaynak kitaptan okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
4 Veri Sunumu - Merkezi Eğilim ve Yer Ölçüleri İlgili Kaynak kitaptan okuma, problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
5 Merkezi Eğilim ve Yer Ölçüleri İlgili Kaynak kitaptan okuma, problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
6 Merkezi Eğilim ve Yer Ölçüleri İlgili Kaynak kitaptan okuma, problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Ara Sınav için tekrar Problem çözme Problem Çözme
8 Ara Sınav İlgili Kaynak kitaptan okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
9 Değişkenlik Ölçüleri İlgili Kaynak kitaptan okuma, problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Değişkenlik Ölçüleri - Korelasyon İlgili Kaynak kitaptan okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Korelasyon İlgili Kaynak kitaptan okuma, problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
12 Sağlık alanında kullanılan bazı hız ve oranlar İlgili Kaynak kitaptan okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesiyle ilgili istatistiksel yöntemler İlgili Kaynak kitaptan okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
14 Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesiyle ilgili istatistiksel yöntemler İlgili Kaynak kitaptan okuma, problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
15 Final için genel tekrar Problem çözme Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar