DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klavye Kullanımı TS   144 2 0 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Havva Esin ÜNAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EMRAH YENİLMEZ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.HAVVA ESİN ÜNAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersi başarı ile tamamlayan her öğrenci, on parmak metotlu yazma tekniklerini öğrenir. Rakam işaret ve sembolleri kuralına uygun vuruş yaparak yazabilme becerisi kazanır.
Dersin İçeriği
Bilgisayarda klavye tanıtımı yapılır. Temel klavye kullanım bilgileri verilerek on parmak bakmadan metodlu yazma teknikleri öğretilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar klavyesini tanır.
2) On parmak metodlu yazmanın önemini kavrar.
3) Bilgisayar karşısında doğru oturuş tekniğini öğrenir.
4) Bakmadan temel sırayla ellerini koymayı öğrenir.
5) Doğru vuruş şekillerini öğrenir.
6) Rakam, işaret ve sembolleri tekniğe uygun yazar.
7) Klavyeye bakmadan metodlu on parmak yazar.
8) Düz metin yazılarını tekniğe uygun ve hatasız yazar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
X
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
X
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
X
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
X
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
X
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çöze
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanıtım ve genel esaslar Ders notlarını okuma
2 Klavye programının tanıtılması Ders notlarını okuma
3 Nokta, virgül ve büyük harf tuşlarının öğretilmesi. Ders notlarını okuma
4 Üst-Alt sırada sağ el- sol el işaret parmağı ile ilgili tuşların öğretilmesi Ders notlarını okuma
5 Üst-Alt sırada sağ el- sol el üçüncü parmağı ile ilgili tuşların öğretilmesi Ders notlarını okuma
6 Üst-Alt sırada sağ el- sol el dördüncü parmağı ile ilgili tuşların öğretilmesi Ders notlarını okuma
7 Klavyenin gözden geçirilmesi ve alıştırmalar Ders notlarını okuma
8 Arasınav Ders notlarını okuma-Gelen tekrar
9 Kelime işlem programının tanıtımı Ders notlarını okuma
10 Rakam işaret ve sembollerin yazımı ile ilgili alıştırmalar Ders notlarını okuma
11 Rakam işaret ve sembollerin yazımı ile ilgili alıştırmalar Ders notlarını okuma
12 Metin çalışmaları Ders notlarını okuma
13 Metin çalışmaları Ders notlarını okuma
14 Sürat arttırma çalışmaları Ders notlarını okuma
15 Hataları bulma çalışmaları Ders notlarını okuma
16-17 Genel tekrar-Final Sınavı Ders notlarını okuma-Gelen tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar