DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baş ve Boyun Anatomisi SH   131 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Hüseyin ERDEM
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.HÜSEYİN ERDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Baş ve boyun anatomisinin temellerini tanımlamak.
Dersin İçeriği
Baş ve boyun anatomisinin temelleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anatomiyi tanımlar, anatomik terminolojiyi kullanır.
2) Kemiklerin, eklemlerin ve kasların genel anatomik özelliklerini açıklar.
3) Damarların, lenfatik sistemin ve sinir sisteminin genel anatomik özelliklerini açıklar.
4) Kafa kemiklerinin anatomik temellerini ayırt eder.
5) Baş ve boyun bölgesindeki eklemleri tanımlar.
6) Yüz mimik kaslarını, çiğneme kaslarını, oksipital bölge ve boyun kaslarını tanımlar.
7) Ağız, dil, dişler ve tükürük bezleri anatomisinin temellerini açıklar.
8) Göz, kulak, burun, larinks, trakea ve farinksin temel anatomisini açıklar.
9) Baş ve boyun bölgesi damarlarının, lenfatiklerinin ve sinir innervasyonunun anatomik temellerini tanımlar.
10) Ağız ve diş sağlığı anatomisini tanımlar.
11) Yarık damak, yarık dudak anatomisini inceler.
12) Alt ve üst çene morfolojisi ve anatomisini tanımlar ve ayırt eder.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlama basamaklarını sayar.
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
10
Hasta randevularını takip eder.
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar.
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomiye giriş Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kemikler ve eklemler hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kaslar hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları
4 Damarlar, lenfatik sistem ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kaynak ders notları ve ders sunuları
5 Kafa Kemikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları
6 Kafa kemikleri, columna vertebralis Kaynak ders notları ve ders sunuları
7 Baş ve boyun bölgesi eklemleri Kaynak ders notları ve ders sunuları
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları
9 Yüz mimik kasları, çiğneme kasları Kaynak ders notları ve ders sunuları
10 Oksipital bölge ve boyun kasları Kaynak ders notları ve ders sunuları
11 Ağız ve dil Kaynak ders notları ve ders sunuları
12 Diş anatomisi Kaynak ders notları ve ders sunuları
13 Tükürük bezleri Kaynak ders notları ve ders sunuları
14 Göz ve kulak Kaynak ders notları ve ders sunuları
15 Burun, larinks, trakea ve farinks Kaynak ders notları ve ders sunuları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak ders notları ve ders sunuları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar