DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hastayla İletişim SHS   220 4 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği öğrencilerine klinik uygulamalarda hastayla başarılı iletişim kurma konusunda kapsamlı bilgi vermek ve bu bilgiyi rol playing uygulamalarıyla desteklemek ve bu konudaki becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
İletişim Becerileri, Empati, Etkin ve Edilgin Dinleme, Sağlık Alanında Empati, Pediatrik ve Geriatrik Hastalarda İletişim Sorunları, Sağlık Alanında İletişim Çatışmaları ve Şiddet

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ağız Diş Sağlığı Teknikeri klinikte profesyonel görevlerini iletişim ilkeleri çerçevesinde öğrenir ve uygular. İlgili birimde bireysel ve ekip sorumluluğunu üstlenir.
2) Sağlık uğraşlarında empatik iletişimin önemini bilir ve uygular.
3) Klinikte hastayla olan iletişiminde edindiği becerileri uygular ve hem hasta ile hem de öteki sağlık çalışanları ile iyi ilişkiler kurar.
4) Diş hekimliği uygulamalarında karşılaşılacak özel hasta gruplarında (pediatrik, geriatrik vb.) başarılı bir iletişim uygular ve sürdürür.
5) Şiddete meyilli hasta/hasta yakınlarında kriz yönetimi yapar ve bu becerisini geliştirir.
6) Klinikte hasta yönetimini gerçekleştirir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlama basamaklarını sayar.
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
10
Hasta randevularını takip eder.
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar.
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle Tanışma, Ders Programını Tanıtma yok Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 İletişim Nedir, Empati Nedir, Etkin ve Edilgin Dinleme Nedir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Sağlık Alanında İletişim Nedir, Özellikleri Nelerdir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Sağlık Alanında Empatinin Yeri Nedir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Sağlık Uğraşlarında Sağlık Çalışanı-Hasta Arası İletişim Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Sağlık Uğraşlarında Meslektaşlar Arası İletişim Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Pediatrik Hastalarda İletişim Sorunları Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Sağlık Alanında İletişim Çatışmaları ve Şiddet Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması
11 İletişim Sorunları-1 (Rol Playing) Ön Alan Çalışması (Video-Ropörtaj-Anket-Broşür-Drama vb) Gösteri
Rol Oynama
Performans Değerlendirmesi
12 İletişim Sorunları-2 (Rol Playing) ön Alan Çalışması (Video-Ropörtaj-Anket-Broşür-Drama vb) Gösteri
Rol Oynama
Performans Değerlendirmesi
13 İletişim Sorunları-3 (Rol Playing) ön alan çalışması (Video-Ropörtaj-Anket-Broşür-Drama vb) Gösteri
Rol Oynama
Performans Değerlendirmesi
14 İletişim Sorunları-4 (Rol Playing) Ön Alan Çalışması (Video-Ropörtaj-Anket-Broşür-Drama vb Gösteri
Rol Oynama
Performans Değerlendirmesi
15 İletişim Sorunları-5 (Rol Playing) ön alan çalışması (Video-Ropörtaj-Anket-Broşür-Drama vb) Gösteri
Rol Oynama
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders NotuKadıoğlu FG. Ağız-Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitimi Ders Notları
Diğer Kaynaklar
1.İlter Uzel, Diş Hekimliğine Giriş. ISBN:975-487-131-0, ADANA/2006
2. Uzel İ. Çam Y. Klinik Diş Hekimliği El Kitabı. ÇÜDHF Yayın no:5, Adana 2006.
3.Kadıoğlu FG. Ağız-Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitimi Ders Notları