DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ortodontide Klinik Yardımcılığı DS   103 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.FUNDA GÜLAY KADIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği öğrencilerine ortodonti alanının klinik işleyişine ilişkin kapsamlı bilgi vermek, bu bilgiyi klinik uygulamalarla desteklemek ve bu konudaki becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Ortodonti uygulamalarında Ağız Diş Sağlığı Teknikerinin rolü, Dört Elli Diş Hekimliği Uygulaması, Alet transferi, Ortodontide kullanılan temel malzemeler/Sarf malzemeleri, El aletleri. Ortodontide braketleme, bantlama, yeniden braketleme, braket sökümü, fotograf çekim tepsilerinin hazırlanması. Kirli alanlar, Tıbbi atık, Alet yönetimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir ortodonti kliniğinin işleyişini ve bir ADSTnin bu klinikteki profesyonel görevleri öğrenir ve uygular. İlgili birimde bireysel ve ekip sorumluluğunu üstlenir.
2) Ortodonti kliniğinde mesleki davranış ilkeleri doğrultusunda davranır.
3) Ortodonti kliniğinde kullanılan alet ve malzemeleri tanır, korur, eksiklik ve sorunlarını gidermeyi yönetir.
4) Ortodonti kliniğinde uygulanan girişimlere uygun alet ve malzeme tepsisini hazırlar ve ilgili işlemlerde hekime yardımcı olur.
5) Ortodonti Kliniğinde üstlenmesi gereken görevler çerçevesinde klinik becerisini-deneyimini geliştirir.
6) Hasta ve sağlık çalışanı güvenliğini sağlamayı ve sürdürmeyi öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
X
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
X
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
X
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
X
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
X
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlama basamaklarını sayar.
X
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
X
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
X
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
X
10
Hasta randevularını takip eder.
X
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
X
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
X
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
X
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
X
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
X
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
X
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar.
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
X
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle Tanışma, Ders Programını Tanıtma yok Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Ortodonti Nedir, Ortodonti Uygulamalarında Ağız Diş Sağlığı Teknikerinin Rolü Nedir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
3 Ortodonti Kliniğini Tanıyalım Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
4 Ortodonti Kliniğinde Sağlık Çalışanının ve Hastanın Güvenliğinin Sağlanması ve Sürdürülmesii Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
5 Ortodontide Kullanılan Temel Malzemeler, Sarf Malzemeleri Nelerdir Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
6 Ortodontide Kullanılan El Aletleri Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
7 Ortodontide Dört Elli Diş Hekimliği Nedir, Alet Transferi Nedir. Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Ortodontide Ark Teli Değişimi Tepsisinin Hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
10 Ortodontide Braketleme (Bonding) Tepsisinin Hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
11 Ortodontide Bantlama (Banding) Tepsisinin Hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
12 Ortodontide Yeniden Braketleme (Rebonding)Tepsisinin Hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
13 Ortodontide Braket Sökümü (Debonding) Tepsisinin Hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
14 Ortodontik Fotoğraf Çekim Tepsisinin Hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
15 Ortodonti Tepsilerinin Toplanması ve Kirli Alan, Tibbi Atık ve Alet Yönetimi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar