DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Protetik Diş Tedavisinde Klinik Yardımcılığı ve Dental Terminoloji DS   105 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Elif Figen KOÇAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Protetik diş tedavisine ait uygulamaları ve kullanılan aletleri bilir. Tedavi yapacak hekime bu kapsamda yardımcı olur.
Dersin İçeriği
Protetik diş tedavisine ait prensipler ve kullanılan aletler, dental terminoloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dental terminolojiyi bilir.
2) Sabit protez aşamalarını ve kullanılan aletleri bilir.
3) Hareketli protez aşamalarını ve kullanılan aletleri bilir.
4) Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
5) Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
6) Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
7) Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
8) Dört elli çalışma kurallarını uygular.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlama basamaklarını sayar.
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
10
Hasta randevularını takip eder.
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar.
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dental terminoloji öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Dental terminoloji öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Proteze giriş ve sınıflandırma öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Sabit protez aşamaları öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Sabit protez ölçü aşamaları ve kullanılan aletler öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Sabit protez prova aşamaları ve kullanılan aletler öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Sabit protez prova aşamaları ve kullanılan aletler öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Hareketli protez sınıflamaları öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Hareketli protez aşamaları ve kullanılan aletler öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Hareketli protez anatomik ölçü aşamaları ve kullanılan aletler öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Hareketli protez fonksiyonel ölçü aşamaları ve kullanılan aletler öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Hareketli protez mumlu prova aşamaları ve kullanılan aletler öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Hareketli protez prova aşamaları ve kullanılan aletler öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Hareketli protez prova aşamaları ve kullanılan aletler öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu verilir. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar