DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisinde Klinik Yardımcılığı DS   102 2 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burcu EVLİCE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
X-ışınlarının biyolojik etkileri, radyasyon güvenliği ve korunma yöntemleri, diş hekimliğinde kullanılan ağız içi ve ağız dışı film çekme yöntemleri hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Radyasyon fiziği, radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyon güvenliği ve korunma, görüntüleme prensipleri ve teknikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) X- ışını oluşum mekanizmasını ve X-ışınının fiziksel özelliklerini açıklar.
2) Radyasyonun biyolojik etkilerini ve radyasyondan korunma yöntemlerini tanımlar.
3) Radyografik tekniğin uygulanışını ve görüntü elde etme işlemini tanımlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler.
3
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar
4
Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır.
5
Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır
6
Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlama basamaklarını sayar.
7
Dört elli çalışma kurallarını uygular
8
Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar.
9
Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar.
10
Hasta randevularını takip eder.
11
Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar.
12
Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder.
13
Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar.
14
Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır
15
Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar
16
Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur.
17
Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar.
18
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir
19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Radyolojiye Giriş-Terminoloji Ders notları Anlatım
2 X-ışınlarının oluşumu ve özellikleri Ders notları Anlatım
3 Radyasyon- Radyoaktivite Ders notları Anlatım
4 Radyasyonun Biyolojik Etkileri- Radyobiyoloji Ders notları Anlatım
5 Radyasyondan Korunma Ders notları Anlatım
6 Diş Hekimliği Radyolojisinde Kullanılan Röntgen Filmleri Ders notları Anlatım
7 Radyografik Kalite ve İmaj Özellikleri Ders notları Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Diş Hekimliğinde Kullanılan Radyografi Teknikleri Ders notları Anlatım
10 Intraoral Görüntüleme Yöntemleri- Lokalizasyon Teknikleri Ders notları Anlatım
11 Ekstraoral Görüntüleme Yöntemleri Ders notları Anlatım
12 Panoramik Radyografi Ders notları Anlatım
13 Panoramik Radyografide Hasta Hazırlığında Uygulanan Kurallar Ders notları Anlatım
14 Diş Hekimliğinde Dijital Radyografi Ders notları Anlatım
15 Diş Hekimliğinde İleri Görüntüleme Yöntemleri Ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar