DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyobiyoloji RD   111 1 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Suat ARSLANTAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHASAN SUAT ARSLANTAŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiHASAN SUAT ARSLANTAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Radyobiyolojiyi öğretir. İyonizan ışının etki sürecini anlatır. Radyoiyonizasyonun risklerini öğretir.
Dersin İçeriği
Radyobiyolojiyi tanımlar. İyonizan ışının etki süreci ve iyonizan ışının insanda oluşturduğu etkiler yer alır. Çalışanların maruz kaldığı riskleri içerir..

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Radyobiyolojiyi öğrenilir.
2) Elektromanyetik radyasyon ve etkileri öğrenilir.
3) Çalışanlar için riskleri fark eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
X
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
X
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
X
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
X
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
X
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
X
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
X
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
X
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
X
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
X
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
X
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
X
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
X
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
X
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
X
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
X
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
X
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
X
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Radyobiyoloji nedir Ders Kitabı Anlatım
2 Hücre Biyolojisi Ders Kitabı Anlatım
3 Tümör Biyolojisi Ders Kitabı Anlatım
4 İyonizan Işın ve Etki Süreci Ders Kitabı Anlatım
5 Radyasyonun Vücut Hücreleri Üzerine Etkisi Ders Kitabı Anlatım
6 Radyasyonun Tümör Dokusu Üzerine Etkisi 1 Ders Kitabı
7 Radyasyonun Tümör Dokusu Üzerine Etkisi 2 Ders Kitabı Anlatım
8 Ara Sınav
9 Radyoterapide Zaman-Doz-Fraksiyonasyon Ders Kitabı Anlatım
10 LET, RBE, kalite faktörü, BED formülü ve hesaplamalar Ders Kitabı Anlatım
11 Doz Hızı Etkisi: Brakiterapi Ders Kitabı Anlatım
12 Radyoterapi ve Kemoterapi Kombinasyonu Ders Kitabı Anlatım
13 Radyoduyarlılaştırıcılar ve Radyokoruyucular Ders Kitabı Anlatım
14 Radyasyonun Vücut Üzerine Etkileri ve Kanserogenez Ders Kitabı Anlatım
15 Radyasyondan Korunma Ders Kitabı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar