DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyolojik Anatomi ve Terminoloji RD   117 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Figen BİNOKAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.FİGEN BİNOKAY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FİGEN BİNOKAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Radyolojik anatomi hakkında bilgi verir. Radyolojik terminolojiyi öğretir.
Dersin İçeriği
Radyolojide genel terimleri , vücut bölümlerinin radyolojik anatomi ve terminolojisini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Radyolojik anatomiyi öğrenir.
2) Radyolojik genel terimleri öğrenir.
3) Radyolojik özel terimleri öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
X
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
X
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
X
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
X
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
X
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
X
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
X
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
X
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
X
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
X
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
X
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
X
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
X
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
X
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
X
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
X
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
X
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
X
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Radyolojik anatomi ve terminoloji 1 Ders Notları Anlatım
2 Radyolojik anatomi ve terminoloji 2 Ders Notları Anlatım
3 Radyolojik anatomi ve terminoloji 3 Ders Notları Anlatım
4 Baş ve Yüz Radyolojik Anatomisi 1 Ders Notları Anlatım
5 Baş ve Yüz Radyolojik Anatomisi 2 Ders Notları Anlatım
6 Boyun Radyolojik Anatomisi Ders Notları Anlatım
7 Vertebral Kolon Radyolojik Anatomisi1 Ders Notları Anlatım
8 Ara Sınav
9 Vertebral Kolon Radyolojik Anatomisi 2 Ders Notları Anlatım
10 Üst Ekstremite Radyolojik Anatomisi Ders Notları Anlatım
11 Alt Ekstermite Radyolojik Anatomisi Ders Notları Anlatım
12 Torax Radyolojik Anatomisi Ders Notları Anlatım
13 Abdomen Radyolojik Anatomisi Ders Notları Anlatım
14 Pelvis Radyolojik Anatomisi Ders Notları Anlatım
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar