DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dijital Radyoloji ve Kesitsel Görüntüleme Cihazları RD   247 3 3 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bilen ONAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHÜSEYİN TUĞSAN BALLI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiHÜSEYİN TUĞSAN BALLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dijital radyoloji cihazlarını öğretmek Kesitsel Görüntüleme Cihazlarını tanımak
Dersin İçeriği
Dijital radyoloji cihazları anlatılır Kesitsel Görüntüleme Cihazları ve özellikleri yer almaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dijital radyoloji cihazlarını öğretmek Kesitsel Görüntüleme Cihazlarını tanımak
2) Dijital radyoloji cihazlarını öğretmek Kesitsel Görüntüleme Cihazlarını tanımak
3) Dijital radyoloji cihazlarını öğretmek Kesitsel Görüntüleme Cihazlarını tanımak
4) Dijital radyoloji cihazlarını öğretmek Kesitsel Görüntüleme Cihazlarını tanımak
5) İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar
6) İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
7) İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
8) İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar
10) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar
11) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar
12) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar
13) Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar
14) Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar
15) Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
X
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
X
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
X
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
X
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
X
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
X
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
X
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
X
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
X
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
X
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
X
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
X
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
X
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
X
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
X
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
X
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
X
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
X
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akustik Şiddet ve Güç Akustik Absorbsiyon ve Atenüasyon Anlatım Anlatım
2 Radyodiagnostik Nedir Anlatım Anlatım
3 Röntgenogramlarda Görüntü Oluşumu Anlatım Anlatım
4 Konvansiyonel Röntgen Anlatım Anlatım
5 Dijital Röntgen Anlatım Anlatım
6 Ultrasonografiye Giriş Anlatım Anlatım
7 Doppler Ultrasonografi Anlatım Anlatım
8 Ara Sınav
9 Bilgisayarlı Tomografi Temelleri ve Bileşenleri Anlatım Anlatım
10 Bilgisayarlı Tomografi Temelleri ve Bileşenleri Anlatım Anlatım
11 Pozitron Emisyon Tomografisi Anlatım
12 Pozitron Emisyon Tomografisi Anlatım Anlatım
13 Manyetik Rezonans Görüntüleme Anlatım Anlatım
14 Manyetik Rezonans Görüntüleme Anlatım Anlatım
15 Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar