DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi SHS   242 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar ETİZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri geliştirmesini sağlar
Dersin İçeriği
Dersin içeriği Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri (ulusal/uluslar arası), Dezenfektanların mikroorganizma üzerine etkinliğinin önemi, Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu, Dezenfeksiyon, sterilizasyon politikaları, Ameliyathanelerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Yoğun bakım ünitelerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Acil servislerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlığı geliştirme konusundaki temel kavramları açıklar.
2) Sağlığı ile ilgili sorumluluk alır.
3) Sağlığı etkileyen risk faktörlerini açıklar.
4) Kişisel hijyen kurallarına uyar.
5) Fiziksel aktivitelere katılır.
6) Sağlıklı beslenme ilkelerini açıklar.
7) Ruh sağlığını geliştirecek aktivitelere katılır.
8) Sigara, alkol ve madde bağımlılığının risklerini bilir.
9) Kaza ve şiddeti önlemek için gerekli tedbirleri alır
10) Çevrenin sağlık üzerinde etkilerinin farkına varır.
11) Cinsel sağlığa zarar verecek davranışlardan uzak durur.
12) Sağlığı geliştirme programlarında birey, aile, okul, işyeri, hastane, diğer sağlık kurumlar ve toplum ile işbirliği sağlar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların temel anatomik yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
2
Tıbbi görüntülemede kullanılan elektromanyetik dalgaları ve bunların madde ile etkileşimini tanımlar.
3
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanım basamaklarını listeler.
4
Tıbbi görüntüleme yöntemlerini tanır.
5
Radyoloji araç ve gereçlerini listeler.
6
Preanalitik, analitik ve post analitik evrelerle ilgili yapılacak işlemleri planlar.
7
Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar.
8
Radyasyon güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
9
Tıbbi görüntüleme tetkik parametrelerini doğru uygular.
10
Kontrast madde uygulamalarında işleme ve hastaya göre doğru doz uygulaması yapar.
11
Elde edilen görüntünün film, kağıt, CD veya DVD üzerine kaydını ve arşivlenmesini sağlar.
12
Radyoloji cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
13
Radyoloji tetkik birimlerinin eksiklerini belirler ve teminini sağlar.
14
Kritik değerlerle ilgili bilgi sahibi olup, gerektiğinde sonuçları hekime bildirerek koordinasyonu sağlar.
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
16
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri ile uyum içinde çalışır.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
Bilgi iletişim teknolojilerini ve en az bir yabancı dili kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler, alana özgü dinamikleri analiz eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş; Sağlığı geliştirme konusundaki temel kavramlar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sağlık ve hastalık Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sağlık sorumluluğu Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sağlık riskleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kişisel hijyenin geliştirilmesi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Fiziksel aktvite ve sağlığı geliştirme Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Beslenme ve kilo yönetimi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Ruh sağlığının geliştirilmesi ve stres yönetimi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sosyal destek ve sağlığı geliştirme Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sigara, alkol ve madde bağımlılığı; önleme, koruma ve bıraktırma Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kaza ve şiddetin önlenmesi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çevre sağlığı; sağlıklı ve güvenli çevrenin oluşturulması Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Cinsel Sağlık ve Sağlığının Geliştirilmesi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sağlığın geliştirilmesinde birey,aile ve toplumun rolü Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar