DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Biyoloji TL   106 2 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Perçin PAZARCI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiPERÇİN PAZARCI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET BERTAN YILMAZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında genetik materyal, genetik bilgi akışı, genom organizasyonu ve kromozom,hücre döngüsü, hücre bölünmesi, mutasyon, rekombinant DNA teknolojisi konuları öğretilecektir.
Dersin İçeriği
DNA, RNA, Gen, Kromatin, Kromozom İnsan Genom Projesi Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon Mekanizmaları Gen İfadesi ve Epigenetik Mekanizmalar Mutasyon, Polimorfizm Kavramları Mendel Genetiği Sitogenetik, kök hücre, kanser biyolojisi ve bağışıklık biyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konu ile ilgili terminolojileri öğrenir.
2) Temel genetik kavramları öğrenir.
3) Temel genetik kavramların hastalıklarla olan ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
4) Genetik mekanizmaların temeli hakkında bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetik materyal çeşitleri Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Genetik materya yapısı Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Kromozomun yapısı Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Gen ve genom Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı
5 Replikasyon Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Transkripsiyon ve Translasyon Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Ara sınav Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Yazılı Sınav
8 Mendel kalıtımı Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
9 Klasik genetik kavramları Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Kök hücre Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Mutasyon Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Kromozom mutasyonları Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Gen mutasyonları Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Kanser Biyolojisi Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Bağışıklık biyolojisi Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final Sınavı Tıbbi Biyoloji ve genetik ders kitabı Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar