DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomi SH   127 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan BOYAN
Dersi Verenler
Nazire KILIÇ ŞAFAK1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.Dr.AHMET KÜRŞAD AÇIKGÖZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak tanımlanması.
Dersin İçeriği
Anatomi´ye giriş, kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi, lenfatik sistem, solunum sistemi , sindirim sistemi, üriner sistem, sinir sistemi, göz, kulak, endokrin sistem ve üreme sistemi anatomisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anatomiyi tanımlar.
2) Anatomik terminolojiyi kullanır.
3) Kemiklerin, eklemlerin ve kasların genel özelliklerini açıklar.
4) Hareket sisteminin anatomik temellerini ayırt eder.
5) Dolaşım ve solunum sistemlerine ait temel anatomik yapıları tanımlar.
6) Sindirim ve boşaltım sistemlerine ait temel anatomik yapıları açıklar.
7) Sinir sistemi anatomisinin temellerini açıklar.
8) Göz ve kulağın temel anatomisini açıklar.
9) Endokrin bezlerin anatomik temellerini tanımlar.
10) Üreme sistemi anatomisinin temelini ayırt eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomiye giriş Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kemikler hakkında genel bilgiler ve iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kemikler hakkında genel bilgiler ve iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
4 Eklemler hakkında genel bilgiler ve iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
5 Kaslar hakkında genel bilgiler ve kas-iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
6 Kaslar hakkında genel bilgiler ve kas-iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
7 Dolaşım sistemi ve lenfatik sistem Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
8 ARA SINAV Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Solunum sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
10 Sindirim sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
11 Sindirim sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
12 Üriner sistem Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
13 Sinir sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
14 Sinir sistemi, göz ve kulak anatomisi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
15 Endokrin sistem ve Üreme sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
16-17 FİNAL SINAVI Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuProf. Dr. Ahmet Hilmi Yücel. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anatomi Ders Notları.
Diğer Kaynaklar