DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halk Sağlığı SHS   111 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burak METE
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBurak METE1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBurak METE1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiBurak METE2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ön lisans düzeyinde halk sağlığı ve koruyucu hekimlik bilgi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmıştır
Dersin İçeriği
Sağlık hastalık halk sağlığı tanımları koruyucu hekimliğin özellikleri Halk sağlığının uğraş alanları Epidemiyoloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlık hastalık halk sağlığı vb tanımları
2) Kültür ve sağlık kavramları
3) Halk sağlığının uğraş alanları
4) Sağlık hizmetlerini sınıflandırması
5) Koruyucu hekimliğin özellikleri
6) Hekimliğin tarihsel gelişimi
7) Çağdaş hekimlik görüşleri
8) Epidemiyoloji ve uygulama alanları
9) Vaka kontrol çalışmaları
10) kesitsel çalışmalar
11) tanımlayıcı çalışmalar
12) kohort çalışmaları
13) deneysel çalışmalar
14) sağlık ölçütleri hızlar ve oranlar
15) hastalık yükü ve gelecek projeksiyonları


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlık hastalık halk sağlığı vb tanımları anlatım Anlatım
Yazılı Sınav
2 Kültür ve sağlık kavramları anlatım Anlatım
3 Halk sağlığının uğraş alanları anlatım Anlatım
4 Sağlık hizmetlerini sınıflandırması anlatım Anlatım
5 Koruyucu hekimliğin özellikleri anlatım Anlatım
6 Hekimliğin tarihsel gelişimi anlatım Anlatım
7 Çağdaş hekimlik görüşleri anlatım Anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Epidemiyoloji ve uygulama alanları anlatım Anlatım
10 Vaka Kontrol çalışmaları anlatım Anlatım
11 kesitsel çalışmalar anlatım Anlatım
12 tanımlayıcı çalışmalar anlatım Anlatım
13 kohort çalışmaları anlatım Anlatım
14 deneysel çalışmalar anlatım Anlatım
15 sağlık ölçütleri hızlar ve oranlar anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar