DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Histoloji TL   121 1 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yurdun KUYUCU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYURDUN KUYUCU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SAİT POLAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiLEMAN SENCAR GÜNDOĞDU1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.Dr.GÜLFİDAN COŞKUN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiYURDUN KUYUCU2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SAİT POLAT2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiLEMAN SENCAR GÜNDOĞDU2. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.Dr.GÜLFİDAN COŞKUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hücre ve dokuların histolojik yapısını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Histoloji ve sitolojiye giriş, doku hazırlama ve inceleme yöntemleri, hücre ve hücresel elemanlar, doku histolojisi, epitel doku, bağ ve destek dokusu, özelleşmiş bağ doku (kemik-kıkırdak), kas doku, sinir doku, deri ve yan oluşumları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Işık ve elektron mikroskobik doku hazırlama ve inceleme yöntemlerini tanımlayabilir.
2) Histokimya, immünohistokimya ve hücre kültürü alanlarının genel prensipleri hakkında bilgi sahibidir.
3) Hücrenin temel histolojik özelliklerini söyleyebilir.
4) Dokuların temel histolojik özelliklerini söyleyebilir.
5) Hücrelerin yapı ve fonksiyon bağlantısını kurabilir.
6) Deri ve yan oluşumlarının histolojik özelliklerini söyleyebilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıpta Histoloji ve Embriyoloji Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Doku Hazırlama ve İnceleme Yöntemleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Hücre ve Hücresel Elemanlar Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
4 Hücre Çekirdeği ve Bölünmesi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 Epitel Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 Epitel Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
7 Bağ Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları ve sunuları okuma Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
9 Bağ Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Kemik ve Kıkırdak Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
11 Kas Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
12 Sinir Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
13 Sinir Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
14 Deri ve Yan Oluşumları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
15 Deri ve Yan Oluşumları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları ve sunuları okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar