DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimya TL   221 3 3 5.5 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şule Sultan MENZİLETOĞLU YILDIZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEDEFGÜL YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.GÜLÇİN DAĞLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEDEFGÜL YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyokimya analizlerini ve testlerini yapma yeterliklerini kazandırmak
Dersin İçeriği
Biyokimyaya giriş; İnsan vücudunun elementer bileşimi; Hücre ve hücresel organellerin biyokimyasal önemi; Su ve elektrolitlerin, karbonhidratların, lipidlerin, aminoasitlerin, proteinlerin, enzimlerin, vitaminlerin, nükleik asitlerin yapıları, özellikleri ve biyolojik fonksiyonları. Karbonhidratların; lipidlerin, aminoasitlerin, nükleik asitlerin ve proteinlerin metabolizmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan vücudunun temel yapısını oluşturan biyomoleküllerin; yapıları, fonksiyonları, metabolizmaları ile ilgili temel bilgileri bilir.
2) Teorik bilgileri meslek hayatındaki uygulamalarında kullanabilir.
3) Biyokimya laboratuvarlarında kullanılan araç ve gereçleri tanımlar.
4) Biyokimyasal çözeltilerin hazırlanması ve özellikleri ile ilgili temel bilgileri kavrar.
5) Ölçüm yöntemlerini bilir.
6) Canlı organizmayı oluşturan yapı taşlarının yapısını ve fonksiyonunu açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyokimyaya giriş; Biyolojik sistemlerde yapılanmalar; İnsan vücudunun elementer bileşimi; Hücre ve organellerin biyokimyasal önemi. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
2 Karbonhidratların yapıları, sınıflandırılmaları, fonksiyonları. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
3 Karbonhidrat metabolizma bozuklukları. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
4 Enzimlerin yapıları, özellikleri ve sınıflandırılması; Enzim aktivitesini etkileyen faktörler; Enzim aktivitesinin regülasyonu; Hastalıkların teşhisinde enzimlerin önemi. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
5 Lipidlerin yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları; Lipoproteinler; Glikolipidler; Fosfolipidler. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
6 Lipid metabolizması; Kolestrol metabolizması; Lipid metabolizma bozuklukları. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
7 Proteinlerin yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları; Protein metabolizması Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Protein metabolizması II; Üre döngüsü; Protein metabolizma bozuklukları. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
10 Hemoglobin ve miyoglobin yapısı, fonksiyonu; Hem sentezi ve yıkımı; Sarılıklar. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
11 Nükleotidlerin yapısı ve metabolizması. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
12 DNA nın yapısı, özellikleri, fonksiyonu, replikasyon. RNA nın yapısı, özellikleri, protein sentezi. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
13 Vitaminlerin sınıflandırılması, biyolojik önemi ve fonksiyonları. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
14 Su ve minerallerin özellikleri, fonksiyonları ve metabolizmaları. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
15 Hormonların yapıları, sınıflandırılmaları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar