DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hematoloji TL   223 3 1 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sedefgül YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK
Dersi Verenler
Doç. Dr.SEDEFGÜL YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİROL GÜVENÇ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.GÜLÇİN DAĞLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEDEFGÜL YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİROL GÜVENÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hematoloji, hematolojik hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma ve hematolojik analizleri yapma bilgi ve becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Hematoloji, hematolojik hastalıklar ve hematolojik analizler hakkında bilgilerin verilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kandokusu hakkında temel bilgileri açıklar.
2) Kök hücrelerden kan hücrelerinin gelişimini açıklar.
3) Hematopoezi açıklar.
4) Kan hücrelerini tanır.
5) Kan sayımı yöntemlerini açıklar
6) Sedimantasyon ve tayin yöntemlerini açıklar
7) Periferik yaymanın yapılışını ve incelenişini açıklar.
8) Kan preparatlarının boyanmasını ve incelenişini açıklar.
9) Kan alınmasında dikkat edilecek noktaları açıklar.
10) Kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve transfüzyonunu açıklar.
11) Kan gruplarını açıklar.
12) Kan merkezinde yapılan testleri açıklar.
13) Kanın pıhtılaşma mekanizmasındaki basamakları açıklar.
14) Pıhtılaşma faktörlerini sıralar.
15) Pıhtılaşma faktörleri ile ilgili sorunlardan kaynaklanan hematolojik hastalıkları açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hematolojiye giriş Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
2 Kan dokusu Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
3 Hematopoietik kök hücreler Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
4 Hematopoez Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
5 Kan hücreleri Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
6 Tam kan sayımı yöntemleri Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
7 Tam kan sayımı değerlendirmesi Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Sedimantasyon Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
10 Periferik yayma ve boyama yöntemleri Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
11 Kan numunelerinin alınması Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
12 Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve transfüzyonu Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
13 Kan grupları ve kan uyuşmazlığı Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
14 Kan merkezindeki testler Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
15 Kanın pıhtılaşması ve Kanamalı hastalıklar Ders sunum ve notları Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar