DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İmmünoloji - Seroloji TL   225 3 3 5 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Salih ÇETİNER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SALİH ÇETİNER1. Öğretim Grup:A
Suzan DİNKÇİ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SALİH ÇETİNER2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AKGÜN YAMAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Amacı
İmünolojik ve Serolojik konuları temel bazda öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği
Temel immünolojik bilgiler, Doğal bağışıklık, Edinsel bağışıklık, Antijen ve Antikorların temel yapısı, Ant,jen/antikor reaksiyonları,İmmün sistemde etkili olan hücreler ve organlar, Hücresel ve Humoral bağışık sistemei ve bu sistemlerde etkili olan hücresel ve sıvısal elemanlar,Kompleman sistemi,Sitokinler, Doku Uygunluk Antijenleri (HLA-Sistemi)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencleri temel immünoloji ve seroloji konularında bilgilendirir.
2) İmmünolojik ve serolojik yöntemler hakkında bilgi edinir.
3) Bu bilgileri laboratuvar ortamında uygulamalı olarak öğrenciye aktarır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İmmünolojiye giriş ve immünolojik terimler Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
2 Doğal bağışıklık (aktif, pasif bağışıklık) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
3 Doğal bağışıklık devamı, Antijenin konak organizmaya girişini engelleyen konak organizmaya ait bariyerler. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
4 Primer lenfoid organlar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
5 Sekonder lenfoid organlar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
6 Antijenin yapısı ve çeşitleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
7 İmmünglobulinlerin Sınıflandırılması ve fonksiyonları Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
9 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
10 Bağışık yanıtta görev alan hücreler (lenfositlet (T ve B lenfositleri) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
11 İmmün sistemin diğer hücreleri (antijen sunucu hücreler,NK hücreleri, Tombositler vb.) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
12 Hücresel ve Humoral bağışıklık Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
13 Fagositik yetenekli hücrelerin tanıtımı. Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
14 Antijen sunumu ve Antijen sunucu hücreler, Doku Uygunluk antijenleri ve işlevleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
15 Sitokinler( görevleri etki mekanizmalari ve çeşitleri) Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuDers akışına göre ders notları
Diğer Kaynaklar
1-D.Male ,J.Brosstof,B.D.Roth and I. Roit.İmmunulogy 7. Baskı çevirisi, Çeviri editörü Turgut İmir Palme yayıncılık .2008 Ankara.
2-A.K. Abbas,A.H.Lichtman,S.Pillai Temel İmmünoloji, İmmün Sistem işlevleri ve bozuklukları 4. Baskıdan Çeviri ,Çeviri Editörleri:Yıldız Camcıoğlu ve Günnur Deniz Güneş Tıp Kitabevi, 2015. İstanbul