DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji TL   227 3 3 5 6

Ön Koşul Dersleri Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar ETİZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AKGÜN YAMAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık alanında çalışacak elemanlara mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan alet ve ekipmanları tanıtmak, mikroorganizmaların özellikleri, üreme şartları ve üretilmeleri öğretilecek, mikrobiyal üremenin kontrol altına alınması ve mikroorganizmaların zararlı ve yararlı etkileri konusunda bilgi ile donatmaktır
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar, Mikrobiyoloji Laboratuvarı çalışma kuralları, Mikrobiyoloji Laboratuvarı Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar,Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri, Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Mikroorganizmaların boyanması ve boyama yöntemleri, Mikrobiyolojik tanı yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikroorganizmalar ve mikrobiyoloji hakkında temel bilgiler edinir.
2) Mikrobiyoloji Laboratuvarında temel çalışma kurallarını öğrenir.
3) Mikrobiyolojide kullanılan genel araçlar-cihazlar ve mikroskopların kullanımını öğrenir.
4) Mikroorganizmaların üretilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
5) Mikrobiyolojide kullanılan temel tanı yöntemlerine (mikroskopik tanı, boyama yöntemleri, izolasyon ve identifikasyonda kullanılan besiyerleri-özellikleri ve besiyerlerine ekim teknikleri, kültür yöntemleri) ilişkin bilgi ve becelerin kazanılması.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Mikrobiyoloji Laboratuvarında uygulanacak çalışma kuralları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Mikroorganizmaların boyanması ve boyama yöntemleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav İşlenen konulara kaynaklardan ve ders notlarından hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Mikroorganizmaların identifikasyonda kullanılan besiyerleri-özellikleri-I Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Mikroorganizmaların identifikasyonda kullanılan besiyerleri-özellikleri-II Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Besiyerlerine ekim teknikleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Kültür yöntemleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Gram pozitif ve negatif, kok ve basillerin özellikleri, laboratuvar tanı yöntemleri-I Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Gram pozitif ve negatif, kok ve basillerin özellikleri, laboratuvar tanı yöntemleri-II Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Gram pozitif ve negatif, kok ve basillerin özellikleri, laboratuvar tanı yöntemleri-III Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar