DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hastane Enfeksiyonları ve Korunma SHS   238 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar ETİZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri geliştirmesini sağlar
Dersin İçeriği
Dersin içeriği Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri (ulusal/uluslar arası), Dezenfektanların mikroorganizma üzerine etkinliğinin önemi, Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu, Dezenfeksiyon, sterilizasyon politikaları, Ameliyathanelerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Yoğun bakım ünitelerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Acil servislerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nazokomiyal enfeksiyonların önlenmesine yönelik profesyonel sorumluluğunu gösterir.
2) Hastane infeksiyonlarının yönetim ve sürveyansında sağlık profesyonellerinin rolünü tartışır.
3) Enfeksiyon kontrol programlarını takip eder
4) Nazokomiyal enfeksiyonlara ilişkin temel teorileri tanımlar.
5) Nazokomiyal enfeksiyon epidemiyolojisini ana hatlarıyla bilir.
6) Ulusal ve Uluslararası Enfeksiyon kontrol programları hakkında bilgi sahibi olur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nazokomiyal enfeksiyonların epidemiyolojisi-I (tanımı, nazokomiyal enfeksiyonlar; üriner, cerrahi yara, nazokomiyal pnömoni, nazokomiyal bakteremi) Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Nazokomiyal enfeksiyonların epidemiyolojisi-II (tanımı, nazokomiyal enfeksiyonlar; üriner, cerrahi yara, nazokomiyal pnömoni, nazokomiyal bakteremi) Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hastane enfeksiyon kontrol komitesi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Enfeksiyon kontrol programları (Ulusal veya bölgesel, hastane) Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Enfeksiyon kontrol sorumluluğu Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Nazokomiyal enfeksiyon sürveyansı Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Nazokomiyal enfeksiyonların önlenmesi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Yaygın endemik nazokomiyal enfeksiyonların önlenmesi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Nazokomiyal solunum sistemi enfeksiyonları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hasta bakımında enfeksiyon kontrol önlemleri-I (standart önlemler, bulaş şekline özgü önlemler) Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Hasta bakımında enfeksiyon kontrol önlemleri-II (standart önlemler, bulaş şekline özgü önlemler) Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İzolasyon Yöntemleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kişisel korunma yöntemleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Çevre, Antimikrobiyal kullanımı ve antimikrobiyal direnci Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar