DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişisel Başarı Yöntemleri SHS   244 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sedefgül YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişisel başarının arttırılması için gereken bilgi ve becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Kişisel başarı yöntemleri hakkında bilgilerin verilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kişisel hayat planının nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olur.
2) Bireysel kariyer planlaması hakkında bilgi sahibi olur.
3) Kişisel swot analizlerini açıklar.
4) Verimli çalışma teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
5) CV hazırmala hakkında bilgi sahibi olur
6) Mülakatta başarının yollarını açıklar
7) Etkili dinleme ve not tutmanın önemini açıklar.
8) İletişim becerilerini açıklar
9) Toplantı yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
10) Sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
11) Stres yönetimihakkında bilgi sahibi olur.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
2
Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
3
Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
5
Ölçüm yöntemlerini sıralar.
6
Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
7
Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
8
Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
9
Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
10
Materyalleri analize hazırlar.
11
Materyal analizlerini yapar.
12
Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
13
Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
14
Laboratuvar eksiklerini belirler.
15
Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
16
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
17
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
18
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
19
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Kişisel Hayat Planı Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Kişisel Hayat Planı Örneği Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Bireysel Kariyer Planı Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Kişisel Swot Analizi Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Verimli Çalışma Teknikleri Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 CV Hazırlama Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Ödev
9 Mülakatta Başarı Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Etkili Dinleme ve Not Tutma Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 İletişim Becerileri Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Toplantı Yönetimi Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Sunum Teknikleri Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Stres Yönetimi Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Kişisel Başarı Hikayeleri Kaynaklardan konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar