DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri * YBP   282 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE İNEL MANAV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşlı bireylerin evde bakımında gerekli temel bilgi, beceri ve tutumları açıklamak ve uygulamaktır
Dersin İçeriği
Yaşlılık ve Evde Bakım Ülkemizde ve Dünyada Evde Bakım Hizmeti Veren Kuruluşlar ve Çalışma Prensipleri Yaşlı Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi Yaşlıda Sağlık Eğitimi Yaşlılar için Ev ve Çevre Düzenlemeleri Yaşlıda Evde Bakım Hizmetlerinde Vaka Yönetimi Seminer Sunumları ve Vaka Tartışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Kaynak ders notları ve ders sunuları
2 Yaşlılık ve Evde Bakım Kaynak ders notları ve ders sunuları
3 Dünyada ve Ülkemizde Evde Yaşlı Bakım Modelleri Kaynak ders notları ve ders sunuları
4 Yaşlı Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi Kaynak ders notları ve ders sunuları
5 Yaşlıda Sağlık Eğitimi Kaynak ders notları ve ders sunuları
6 Yaşlılar için Ev ve Çevre Düzenlemeleri Kaynak ders notları ve ders sunuları
7 Yaşlıda Evde Bakım Hizmetlerinde Vaka Yönetimi Kaynak ders notları ve ders sunuları
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları
9 Seminer Sunumları ve Vaka Tartışmaları:Demans Kaynak ders notları ve ders sunuları
10 Seminer Sunumları ve Vaka Tartışmaları:Hipertansiyon Kaynak ders notları ve ders sunuları
11 Seminer Sunumları ve Vaka Tartışmaları:Diyabet Kaynak ders notları ve ders sunuları
12 Seminer Sunumları ve Vaka Tartışmaları:Parkinson Kaynak ders notları ve ders sunuları
13 Seminer Sunumları ve Vaka Tartışmaları:İnme Kaynak ders notları ve ders sunuları
14 Dersin Değerlendirilmesi Kaynak ders notları ve ders sunuları
15 Dersin Değerlendirilmesi Kaynak ders notları ve ders sunuları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak ders notları ve ders sunuları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. www. gebam.hacettepe.edu.tr
2. Kutsal YG. Temel Geriatri. Ankara: Güneş Kitabevleri, 2007
3. Arıoğlu S. Geriatri ve Gerontoloji. Ankara: MN Medikal&Nobel Tıp Kitap Sarayı, 2006.