DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Mikrobiyoloji   2 2 2

Ön Koşul Dersleri Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Meral MİRALOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.MERAL MİRALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık alanında çalışacak elemanlara mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan alet ve ekipmanları tanıtmak, mikroorganizmaların özellikleri, gelişme koşulları mikrobiyal üremenin kontrol altına alınması ve mikroorganizmaların zararlı ve yararlı etkileri konusunda bilgi ile donatmak, antimikrobiyaller, etki ve direnç mekanizmalarını, öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar;Laboratuarda uygulanacak çalışma kuralları;Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar;Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri;Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması;Bakterileri genetiği ve Antimikrobik maddeler;Enfeksiyon ve bulaşma yolları, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar,Boyalar ve boyama yöntemleri;Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi;Virüsler hakkında genel bilgi, Mikrobiyolojik tanı yöntemleri,konak-mikroorganizma ilişkileri, normal flora, mikrobiyolojik örnek alınması ve transportu,antimikrobiyaller, etki ve direnç mekanizmaları, antibiyotik duyarlılık testlerini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikroorganizmaların genel özellikleri hakkında yetkinliğe sahibi olur.
2) Mikroorganizmaları isimlendirip,sınıflandırabilir.
3) Mikroorganizmalar ve oluşturdukları hastalıklar arasında ilişki kurabilir.
4) Mikroorganizmalar ile yaşadığımız çevre arasında ilişki kurabilir.
5) Mikroorganizmaların nasıl ve neden üretildikleri hakkında ilişki kurabilir.
6) İnfeksiyon hastalıklarının tanısının nasıl konulduğunu tanımlayabilir.
7) Antibiyotiklere gelişen direncin önemini ifade eder ve direnç gelişiminin tesbit edildiği metodları bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Mikrobiyolojinin Uygulama alanları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bakterileri genetiği ve Antimikrobik maddeler Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar,Boyalar ve boyama yöntemler Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İşlenen konulara kaynaklardan ve ders notlarından hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Enfeksiyon ve bulaşma yolları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Virüsler hakkında genel bilgi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Normal floralar ve örnek alma teknikleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Örnek alınması kabul-red ve tranfer koşulları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Bakterilerde antimikrobiyallere karşı gelişen direnç mekanizmalarını sınıflandırılması Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1- Manual of Clinical Microbiology. Karen C. Carroll, Guido Funke, James H. Jorgensen, Marie Lousie Landry, David W. Warnock. Editor in Chef James Versalovic. 10 th edt.