DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Mikrobiyolojinin Uygulama alanları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bakterileri genetiği ve Antimikrobik maddeler Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar,Boyalar ve boyama yöntemler Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İşlenen konulara kaynaklardan ve ders notlarından hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Enfeksiyon ve bulaşma yolları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Virüsler hakkında genel bilgi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Normal floralar ve örnek alma teknikleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Örnek alınması kabul-red ve tranfer koşulları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Bakterilerde antimikrobiyallere karşı gelişen direnç mekanizmalarını sınıflandırılması Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1- Manual of Clinical Microbiology. Karen C. Carroll, Guido Funke, James H. Jorgensen, Marie Lousie Landry, David W. Warnock. Editor in Chef James Versalovic. 10 th edt.