DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Mikrobiyoloji   2 2 2

Ön Koşul Dersleri Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Meral MİRALOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.MERAL MİRALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık alanında çalışacak elemanlara mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan alet ve ekipmanları tanıtmak, mikroorganizmaların özellikleri, gelişme koşulları mikrobiyal üremenin kontrol altına alınması ve mikroorganizmaların zararlı ve yararlı etkileri konusunda bilgi ile donatmak, antimikrobiyaller, etki ve direnç mekanizmalarını, öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar;Laboratuarda uygulanacak çalışma kuralları;Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar;Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri;Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması;Bakterileri genetiği ve Antimikrobik maddeler;Enfeksiyon ve bulaşma yolları, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar,Boyalar ve boyama yöntemleri;Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi;Virüsler hakkında genel bilgi, Mikrobiyolojik tanı yöntemleri,konak-mikroorganizma ilişkileri, normal flora, mikrobiyolojik örnek alınması ve transportu,antimikrobiyaller, etki ve direnç mekanizmaları, antibiyotik duyarlılık testlerini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikroorganizmaların genel özellikleri hakkında yetkinliğe sahibi olur.
2) Mikroorganizmaları isimlendirip,sınıflandırabilir.
3) Mikroorganizmalar ve oluşturdukları hastalıklar arasında ilişki kurabilir.
4) Mikroorganizmalar ile yaşadığımız çevre arasında ilişki kurabilir.
5) Mikroorganizmaların nasıl ve neden üretildikleri hakkında ilişki kurabilir.
6) İnfeksiyon hastalıklarının tanısının nasıl konulduğunu tanımlayabilir.
7) Antibiyotiklere gelişen direncin önemini ifade eder ve direnç gelişiminin tesbit edildiği metodları bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)