DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım   2 2 2

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülçin DAĞLIOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Elif DAĞLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişilerin yaşamını veya sağlığını tehlikeye düşüren kaza , hastalık vb. durumunda , sağlık ekibinin yardımı sağlanana kadar , yaşamın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde ilaçsız yapılan uygulamaları öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Öğrenciler yaralanma çeşitlerini sıralayabilecek, yaralanmalarda ilkyardm ilkelerini tanımlayabilecektir. Öğrenciler solunum ve dolaşım sisteminin fonksiyonlarını ve önemini tanımlayacaktır. Öğrenciler solunumun gerçekleşmesi için yapılacak girişimleri tanımlayacaktır. Öğrenciler kardiyopulmoner resüsitasyonu (CPR) uygulayabilecektir. Öğrenciler bayılmada ilkyardım ilkelerini açıklayabilecektir. Öğrenciler kanamaları durma yöntemlerini sıralayabilecek ve kanamaları durdurma yöntemlerinin önemini açıklayabilecektir. Öğrenciler şokun belirti ve bulgularını bilecek ve şok durumunda uygulanacak ilkyardımı tanımlayabilecektir. Öğrenciler zehirlenme çeşitlerine göre ilkyardım ilkelerini kavrayabilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk yardım ve acil yardım kavramlarının farkını öğrenir.
2) Kalp krizinde ilk yardımI öğrenir.
3) Kardiyopulmoner resusitasyonu (CPR) öğrenir.
4) Epilepsi ve diyabetik acillerde ilk ardımı öğrenir.
5) Allerjik reaksiyonlar, şok, kanamalarda ilk ardımı öğrenir.
6) Solunum yolu tıkanıklığı, boğulmalarda, zehirlenmelerde, yanıklarda ilk yardımı öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlkyardımın tanımı ve ilkyardımcının özellikleri Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
2 Olay yerinin ve yaralının değerlendirilmesi Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
3 Solunumu duran bireye ilkyardım suni solunumun uygulanması Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
4 Kadiyopulmoner resüsitasyon (KPR) Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
5 Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
6 Yaralanmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
7 Kanamalar ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Şokta ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Yanık, sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
11 Kırık ve çıkıklarda ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
12 Zehirlenmelerde ilkyardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
13 Hayvan ısırmalarında ilk yardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
14 Bilinç bozukluklarında ilkyardım Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
15 Yaralının olay yerinden taşınması Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar