DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları 2   2 6 8

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Hemşire Dudu ALPTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Elif DAĞLI1. Öğretim Grup:A
HemşireDUDU ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşlı bireylerin bütüncül yaklaşımla bakımında, temel kavram ve ilkeleri açıklama ve bunlarla ilgili teknik ve yöntemleri uygulama becerisi kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Beslenme Gereksinimi , Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-İntestinal Boşaltım 3.Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Solunum gereksinimi 4.Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Üriner Boşaltım 5.Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Uyku ve Dinlenme 6.Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Ağrı ve Acının Giderilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sindirim sistemini oluşturan organların işlevlerini açıklar ve yaşlılığa özgü değişiklikleri ayırt eder.
2) Mide entübasyonun uygulama ilkelerini listeler ve mide entübasyonunu yapar.
3) Solunum sistemini oluşturan organların işlevlerini açıklar ve yaşlılıkta meydana gelen solunum sistemi değişikliklerini bilir.
4) Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler doğrultusunda intestinal boşaltım gereksiniminin karşılanmasına ilişkin rutin ve özel uygulamaları kullanır.
5) Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler doğrultusunda üriner boşaltım gereksiniminin karşılanmasına ilişkin rutin ve özel uygulamaları kullanır.
6) Yaşlıda uyku, uyku değişiklikleri ve uyku gereksiniminin karşılanmasına ilişkin ilke ve uygulamaları açıklar.
7) Yaşlıda ağrının giderilmesi ve yaşlının rahatlatılmasına ilişkin kavram, ilke ve teknikleri açıklama ve uygulamaları kullanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Beslenme Gereksinimi I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Beslenme Gereksinimi II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
3 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Beslenme Gereksinimi III Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
4 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-İntestinal Boşaltım I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
5 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-İntestinal Boşaltım II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
6 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-İntestinal Boşaltım III Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
7 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Solunum Gereksinimi I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Solunum Greksinimi II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
10 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Solunum Gereksinimi III Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
11 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Üriner Boşaltım I Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
12 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Üriner Boşaltım II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
13 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Üriner Boşaltım III Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
14 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Uyku ve Dinlenme Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
15 Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Ağrı ve Acının Giderilmesi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Akça A.Temel Hemşirelik Kavramlar,İlkeler,Uygulamalar. İstanbul:Medikal Yayıncılık,2008.
2. Karadakovan A,Aslan F E,Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Ankara: Nobel Kitabevi, 2010.