DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları 2   2 6 8

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Hemşire Dudu ALPTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Elif DAĞLI1. Öğretim Grup:A
HemşireDUDU ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşlı bireylerin bütüncül yaklaşımla bakımında, temel kavram ve ilkeleri açıklama ve bunlarla ilgili teknik ve yöntemleri uygulama becerisi kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Beslenme Gereksinimi , Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-İntestinal Boşaltım 3.Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Solunum gereksinimi 4.Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Üriner Boşaltım 5.Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Uyku ve Dinlenme 6.Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Ağrı ve Acının Giderilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sindirim sistemini oluşturan organların işlevlerini açıklar ve yaşlılığa özgü değişiklikleri ayırt eder.
2) Mide entübasyonun uygulama ilkelerini listeler ve mide entübasyonunu yapar.
3) Solunum sistemini oluşturan organların işlevlerini açıklar ve yaşlılıkta meydana gelen solunum sistemi değişikliklerini bilir.
4) Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler doğrultusunda intestinal boşaltım gereksiniminin karşılanmasına ilişkin rutin ve özel uygulamaları kullanır.
5) Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler doğrultusunda üriner boşaltım gereksiniminin karşılanmasına ilişkin rutin ve özel uygulamaları kullanır.
6) Yaşlıda uyku, uyku değişiklikleri ve uyku gereksiniminin karşılanmasına ilişkin ilke ve uygulamaları açıklar.
7) Yaşlıda ağrının giderilmesi ve yaşlının rahatlatılmasına ilişkin kavram, ilke ve teknikleri açıklama ve uygulamaları kullanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)