DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi   2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar ETİZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri geliştirmesini sağlar
Dersin İçeriği
Dersin içeriği Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri (ulusal/uluslar arası), Dezenfektanların mikroorganizma üzerine etkinliğinin önemi, Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu, Dezenfeksiyon, sterilizasyon politikaları, Ameliyathanelerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Yoğun bakım ünitelerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Acil servislerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlığı geliştirme konusundaki temel kavramları açıklar.
2) Sağlığı ile ilgili sorumluluk alır.
3) Sağlığı etkileyen risk faktörlerini açıklar.
4) Kişisel hijyen kurallarına uyar.
5) Fiziksel aktivitelere katılır.
6) Sağlıklı beslenme ilkelerini açıklar.
7) Ruh sağlığını geliştirecek aktivitelere katılır.
8) Sigara, alkol ve madde bağımlılığının risklerini bilir.
9) Kaza ve şiddeti önlemek için gerekli tedbirleri alır
10) Çevrenin sağlık üzerinde etkilerinin farkına varır.
11) Cinsel sağlığa zarar verecek davranışlardan uzak durur.
12) Sağlığı geliştirme programlarında birey, aile, okul, işyeri, hastane, diğer sağlık kurumlar ve toplum ile işbirliği sağlar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş; Sağlığı geliştirme konusundaki temel kavramlar Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sağlık ve hastalık Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sağlık sorumluluğu Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sağlık riskleri Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kişisel hijyenin geliştirilmesi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Fiziksel aktvite ve sağlığı geliştirme Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Beslenme ve kilo yönetimi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Ruh sağlığının geliştirilmesi ve stres yönetimi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sosyal destek ve sağlığı geliştirme Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sigara, alkol ve madde bağımlılığı; önleme, koruma ve bıraktırma Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kaza ve şiddetin önlenmesi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çevre sağlığı; sağlıklı ve güvenli çevrenin oluşturulması Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Cinsel Sağlık ve Sağlığının Geliştirilmesi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sağlığın geliştirilmesinde birey,aile ve toplumun rolü Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar