DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi   2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar ETİZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri geliştirmesini sağlar
Dersin İçeriği
Dersin içeriği Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri (ulusal/uluslar arası), Dezenfektanların mikroorganizma üzerine etkinliğinin önemi, Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu, Dezenfeksiyon, sterilizasyon politikaları, Ameliyathanelerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Yoğun bakım ünitelerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Acil servislerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlığı geliştirme konusundaki temel kavramları açıklar.
2) Sağlığı ile ilgili sorumluluk alır.
3) Sağlığı etkileyen risk faktörlerini açıklar.
4) Kişisel hijyen kurallarına uyar.
5) Fiziksel aktivitelere katılır.
6) Sağlıklı beslenme ilkelerini açıklar.
7) Ruh sağlığını geliştirecek aktivitelere katılır.
8) Sigara, alkol ve madde bağımlılığının risklerini bilir.
9) Kaza ve şiddeti önlemek için gerekli tedbirleri alır
10) Çevrenin sağlık üzerinde etkilerinin farkına varır.
11) Cinsel sağlığa zarar verecek davranışlardan uzak durur.
12) Sağlığı geliştirme programlarında birey, aile, okul, işyeri, hastane, diğer sağlık kurumlar ve toplum ile işbirliği sağlar.
13)
14)
15)