DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geriontolojik Sosyal Hizmetler   2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Sosyal Çalışmacı Ramazan ALTUNÖZ
Dersi Verenler
HemşireHAMİDE ŞİŞMAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler 1) Yaşlılık döneminin ayırt edici özelliklerini kavrayacak 2) Yaşlıların psiko-sosyal ve ekonomik sorun ve ihtiyaçlarını saptayabilecek 3) Yaşlıların sorun ve ihtiyaçlarına yönelik var olan hizmet modellerini çeşitli boyutları ile tanımlayabilecek 4) Yaşlılara yönelik sosyal hizmet müdahalesinin aşamalarını gerçekleştirebilecek,
Dersin İçeriği
Yaşlılara yönelik verilen sosyal hizmetlerin teorik, pratik ve yasal süreçlerini içerir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaşlı refahı alanını tanır, yaşlılara sosyal hizmet müdahalelerini açıklar.
2) Gerontoloji ve gerontolojik sosyal hizmeti tanımlayabilir.
3) Yaşlılık refahı alanındaki yasal ve örgütsel düzenlemeleri tanımlar.
4) Yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik değişimlerini bilir
5) Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Refah Kavramı ve Tarihçesi İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Sosyal Hizmetlerin Tanımı ve Kapsamı İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Sosyal Hizmetin Amaçları ve İşlevleri İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Gerontoloji ve Gerontolojik Sosyal Hizmet Kavramsal Çerçeve. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Yaşlılık, Yaşlılık Dönemi Psiko-Sosyal Gelişimsel Özellikleri. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Yaşlılıkta Psiko Sosyal ve Ekonomik Gereksinimler ve Sorunlar. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Yaşlılarda Mental Bozukluklar (Depresif, Bilişsel Bozukluklar, Fobiler). İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Tartışma
Beyin Fırtınası
9 Yaşlı İstismarı ve İhmali. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Yaşlı ve Ailesi ile Çalışma. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Evde Bakım Hizmetleri ve Sosyal Hizmet Uygulamaları. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Korunmaya Muhtaç Yaşlılar ve Sosyal Hizmet/ Huzurevlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları: Sorunlar ve Yeni Yönelimler. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Avrupa Ülkelerinde Yaşlılara Yönelik Hizmetler ve Sosyal Hizmet, Ülkemizde Yaşlı Refahı Alanı ve Yaşlılara Yönelik Politikalar İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler özelinde bakım ve bakım yönetimi İlgili kaynaklardan konununaraştırılması Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Değerlendirme İlgili kaynaklardan konununaraştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu1- Koşar, N. (1996). Sosyal Hizmetlerde Yaşlı Refahı Alanı, Şafak Matbaacilik, Ankara.
2- Baykara, Yüksel, Özlem Cankurtaran Öntaş, Arzu İçağasıoğlu.”Yalnız Yaşayan Yaşlılar ve Sorunları,” 1.Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu:2000’li Yıllarda Aile Hizmetleri. Ed: Aktaş M. Aliye ve Diğerleri. 330-336, Ankara:9-11 Mayıs 2001.
3- Onur, B. (2000). Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. İmge Kitabevi Yayınları. 5. Baskı. Ankara.
4- Önal Dölek, B. (2011). Türkiye’de Üniversite Hastanelerindeki Geriatri Bilim Dallarına Bağlı Geriatri Ünitelerinde Verilen Hizmetin Sosyal Hizmet Temelinde Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.
5- Duyan, V. (2005). "Türkiye´de Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler", 1. Türkiye Uluslar arası Gerontoloji Sempozyum Bildiriler Kitabı" 10-12 Mayıs 2005, Akdeniz Üniversitesi, s: 91-99.
6- Tufan, İ. (2002). Antikçağ’dan Günümüze Yaşlılık-Sosyolojik Yaşlanma. Aykırı Yayınları, Araştırma Dizisi: 9.
7- Erkan, G. (2000). “Yaşlılarla Mülakat”. Antropoloji ve Yaşlılık: Prof. Dr. Vedia Emiroğlu’na Armağan. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını.
8- Emiroğlu, V. (1995). Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu. Genişletilmiş İkinci Baskı. Şafak Matbaacılık, Ankara.
Diğer Kaynaklar