DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Terminoloji   2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülçin DAĞLIOĞLU
Dersi Verenler
HemşireDUDU ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HASAN MURAT GÜNDÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; tıp terminolojisinin temel esaslarını kavratmak, hareket sistemi, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, merkezi sinir sistemi, dolaşım sistemi, ürogenital sistem ve diğer organlarla ilgili tıbbi terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlilikleri kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Tıp terminolojisi ile ilgili kuramsal bilgilere sahiptir. Tıbbi terminolojinin temel öğelerinin yazılışını, okunuşunu ve anlamlarını Yaşlı ve yaşlı sağlığı ile ilgili tıbbi terimleri kavrayabilir. Sistemlere ait tıbbi terimleri kavrayarak durum değerlendirmesi yapabilir. Tıbbi terminoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. Mesleki yeterlilik:Sağlık alanında hizmet sunduğu sağlık kurum ve kuruluşlarında hem kendi meslektaşları hem de diğer sağlık elemanları ile iletişimde ortak dil olarak tıbbi terminoloji dilini yeterli düzeyde kullanabilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tıbbi terminoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
3) Tıbbi terminolojinin temel öğelerinin yazılışını açıklar.
4) Tıbbi terminolojinin temel öğelerinin okunuşunu açıklar.
5) Tıbbi terminolojinin temel öğelerinin anlamlarını açıklar.
6) Tıbbi terminolojinin doğru kullanılmasını sağlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı, Tıbbi Terminoljiye giriş, tarihçe Anlatım
Tartışma
2 Dilbilimsel açıdan tıp terimleri Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
3 Tıp terminolojisinde ek, ön ek, son ek kavramları, eponim, akronim kelimeler, kısaltmalar Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
4 Uluslar arası terimlerin ulusal dillere aktarılması (Alıntılama, Aktarma, Tercüme etme) Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
5 Hasta takibinde kullanılan özel terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
6 Temel patolojik terimler, Temel semptomatik terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
7 Temel anatomik terimler, İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Sindirim sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler. Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Kardiyovasküler sisteme ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler. Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
11 Solunum sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
12 Boşaltım sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
13 Hareket sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
14 Sinir ve endokrin sisteme ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
15 Genital sisteme ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar