DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Etiği   2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülay HALİDİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLAY HALİDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı etik, tıp etiği ve meslek etiği kavramlarını tanımlama, tıp etiği ilkelerini açıklama, yaşlı bireyin bakımında ortaya çıkabilecek olası etik problemleri analiz etmektir.
Dersin İçeriği
1. Etik Kavramı, Etik ve Ahlak 2. Meslek Etiği ve Tıp Etiği, Deontoloji 3. Etik ve Hukuk, Etik Kodlar 4. Tıp Etiği İlkeleri 5. Paternalizm, Aydınlatılmış Hasta Onamı 6. Mahremiyet, Hasta Sırrı ve Gizlilik 7. Tıbbi Gerçeğin Söylenmesi 8. Hasta Hakları 9. Geriatri ve Etik 10. Yaşlı Hastalara Yaklaşımın Etik Boyutu 11. Yaşlı Hastalarda Destek Tedavilerinin Sonlandırılması 12. Yaşlı Hastalarda Tıbbi Araştırmaların Etik Boyutu, Yaşlının İhmali ve İstismarı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik, tıp etiği, meslek etiği ve deontoloji kavramlarını tanımlar.
2) Etik-ahlak-hukuk kavramlarını ayırt eder.
3) Tıp etiği ilkelerini açıklar.
4) Yaşlı bakımında ortaya çıkabilecek olası etik problemleri ve ikilemleri tıp etiği ilkeleri çerçevesinde listeler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve ders akışının açıklanması; Etik Kavramı, Etik ve Ahlak Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Meslek Etiği ve Tıp Etiği, Deontoloji Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Ödev
3 Etik ve Hukuk, Etik Kodlar Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Beyin Fırtınası
Ödev
4 Tıp Etiği İlkeleri Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tıp Etiği İlkeleri Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
6 Paternalizm, Aydınlatılmış Hasta Onamı Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Mahremiyet, Hasta Sırrı ve Gizlilik Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
9 Tıbbi Gerçeğin Söylenmesi Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Yazılı Sınav
10 Hasta Hakları Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Geriatri ve Etik Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
12 Yaşlı Hastalara Yaklaşımın Etik Boyutu Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Tartışma
13 Yaşlı Hastalarda Destek Tedavilerinin Sonlandırılması Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Yaşlı Hastalarda Tıbbi Araştırmaların Etik Boyutu Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Yaşlının İhmali ve İstismarı, Dersin değerlendirilmesi Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Aydın E. Tıp Etiği. 1.Baskı, Ankara Güneş Kitabevi,2006. Aydın E.Tıp Etiğine Giriş. 1.Baskı, Ankara Pegem Yayıncılık, 2001 Kadıoğlu S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Notları, 2012. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar