DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yabancı Dil 1   2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Meral KURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ASLICAN DEĞERLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel grammer konularını,meslekle ile ilgili kelimeleri,kalıpları,tanımları kullanmayı öğremek,meslekle ile ilgili temel ve orta düzeyde makaleleri,metinleri okuyabilmek ve yazabilmek,çeviri çalışmaları yapmak .
Dersin İçeriği
Temel gramer kuralları,temel zamanlar,edatlar,sıfatlar,zarflar,mesleki terminolojik kalıplar ve kelime bilgisi,çeviri ve makale örnekleri,yazılı ve sözlü iletişim çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bölümle ilgili cümleleri ve sık kullanılam kelimeleri, terminolojiyi ve kalıpları anlayabilmek
2) Karmaşık,tanıdık ve rutin durumlarda bilgi alışverişi yapabilmek
3) Bölümle ilgili metinlerin ana fikirlerini anlayabilmek
4) Bölümle ilgili konular üzerine metinler yazabilmek
5) Bölümle ilgili konularla bağlantılı tasvirsel metinler yazabilmek
6) Planlar ve fikirler üzerine açıklamalar ve sebep-sonuç çıkarımları yapabilmek
7) Dilin kullanıldığı bir alanda gelişen durumlarla baş edebilmek
8) Bölümle ilgili cümle ve metin çevirisi yapabilmek
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Di-li geçmiş zaman,-am ,-is,-are,olumulu,olumsuz,soru cümleleri,sıklık zarfları,teminolojik sağlık problemlerini ifade eden kelime bilgisi Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Di-li geçmiş zaman soru cümleleri,soru kelimeleri ile başlayan soru cümleleri,bölümle ilgili kelime bilgisi çalışmaları Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Geniş zaman ve Şimdiki zaman,zaman zarfları Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Portfolyo
4 Sıfatların derecelendirilmesi,İnsan vücudu üzerine kelime bilgisi çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Di-li geçmiş zaman,Şimdiki zamanın hikayesi,Bir paragraf oluşturma yazı çalışması,çeviri çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Sayılabilen,sayılamayan isimler,öneri ve teklif cümleleri,bölümle ilgili kelimeler içeren okuma parçası çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Soru sorma ve cevap verme kalıp cümleleri çalışması,Tedavi ve belirtiler üzerine okuma parçası çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Gecek zaman,gelecek planları ifade eden cümle çalışması,vücudun parçaları üzerine okuma parçası çalışması,çeviri çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
9 Çözüm ve öneri cümleleri,tavsiye veren kalıp cümleleri,mecburiyet ve zorunluluk cümle kalıpları,-meli,-malı Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Ara Sınav Ders notları-Sunu Yazılı Sınav
11 Bağlaçlar-bu yüzden,böylece,-e rağmen,çünkü,fakat,kaza ve yaralanmalar üzerine kelime çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 How-adjecive sıfat ekli soru kalıpları,çeviri çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Deneyimler ifade eden geçmiş zaman cümleleri,-den beri,-dır,-henüz,-hala kullanımları,fiillerin 3. halleri Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 İsimler,filler,kelime türetme çalışmaları Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Genel Tekrar Ders notları-Sunu
16-17 Final Sınavı Ders notları -Sunu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar