DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uğraş Terapisi   2 3 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Emir İbrahim IŞIK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EMİR İBRAHİM IŞIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşlı bireyin yaşam kalitesini artırmak, ailesinin ve bakım verenlerin tükenmişlik sendromunu önlemek amacıyla bireysel özellikler dikkate alınarak uğraş terapisi uygulayabilme yetisi oluşturmak.
Dersin İçeriği
1. Uğraş Terapisinde temel prensipler, planlama, önemi ve yaşlılıkta sosyal destek sistemleri 2. Uğraş terapisi aktiviteleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uğraş terapisinde temel prensipleri tanımlar.
2) Yaşlının bireysel ve kültürel değerlerine göre uğraş terapisi uygulamaları planlar.
3) Yaşlı bireyde uğraş terapisi gereksinimlerini belirler.
4) Uğraş terapisi uygulamalarına ailenin ve toplumun diğer üyelerinin katılımı sağlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uğraş Terapisinde Temel Prensipler ve Planlama Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
2 Yaşlılıkta Uğraş Terapilerinin Önemi Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
3 Yaşlılıkta Sosyal Destek Sistemleri Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
4 Psikomotor Aktiviteler Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
5 Zihinsel Aktiviteler Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
6 Sanat Aktiviteleri Grup Çalışması Tartışma
7 Egzersiz ve Sportif Aktiviteler Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Grup Çalışması
9 Hobi Aktiviteleri Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
10 Paylaşım Saati Aktiviteleri Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
11 Dış Mekan Aktiviteleri Grup Çalışması Tartışma
12 Oyun Aktiviteleri Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
13 Sportif Aktiviteler Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
14 Solunum Rehabilitasyonu Aktiviteleri Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
15 Manevi Bakım Aktiviteleri Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Yücel Nurullah, Demanslı Yıllara Değer Katan Aktiviteler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2000 2. Seyyar Ali., Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım, Şefkatli Eller yayınları, Ankara, 2007 3. Sabuncu Necmiye, Akça Ay Fatma, Klinik Beceriler-Sağlığın Değerlendirilmesi-Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010
4.Kutsal Yeşim Gökçe, Temel Geriatri, 1. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara 2007.
5. Alev Büyükkınacı, Uðraþ Terapisi (Ergoterapi), Klinik Psikiyatri 2010;13:137-142