DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Acil Hasta Bakımı 1 * IAY   169 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Azade SARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAZADE SARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Birinci ve ikinci değerlendirme tekniklerini uygulamak ve tıbbi acillerde acil bakım uygulama yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Birinci değerlendirme teknikleri, ikinci değerlendirme teknikleri; solunum sistemi, kardiyovasküler sistem ve sinir sistemi hastalıklarında acil bakım

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
X
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
X
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
X
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
X
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
X
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
X
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
X
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
X
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
X
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
X
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
X
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Ders notlarının okunması
2 Birinci değerlendirme tekniklerini uygulamak Ders notlarının okunması
3 Hasta ve yaralının birinci değerlendirmesini yapmak Ders notlarının okunması
4 Hasta ve yaralının ikinci değerlendirmesini yapmak Ders notlarının okunması
5 Hasta ve yaralının ikinci değerlendirmesini yapmak Ders notlarının okunması
6 Hasta ve yaralının ikinci değerlendirmesini yapmak Ders notlarının okunması
7 Solunum sistemi hastalıklarını değerlendirmek Ders notlarının okunması
8 Ara sınav Ders notlarının okunması
9 Solunum sistemi hastalıklarını değerlendirmek Ders notlarının okunması
10 Solunum sıkıntısında acil bakım uygulamak Ders notlarının okunması
11 Kardiyovasküler sistem hastalıklarını değerlendirmek Ders notlarının okunması
12 Kardiyovasküler sistem hastalıklarını değerlendirmek Ders notlarının okunması
13 Göğüs ağrısı olan hastaya acil bakım uygulamak Ders notlarının okunması
14 Sinir sistemi hastalıklarını değerlendirmek Ders notlarının okunması
15 Sinir sistemi hastalıklarında acil bakım uygulamak Ders notlarının okunması
16-17 Final sınavı Ders notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1-American heart association (AHA) 2- European ressusication council (ERC) 3- emedicine/medscape.com 4- Tintinallis´ Emergency Medicine a comprehensive study guide 5- Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu 6- Tüm Yönleriyle Acil Tıp; Dr.Zeynep Kekeç 7- Kardiyak Aciller; Dr.Salim Satar, Dr. Özgür Karcıoğlu 8- Güncel Acil Tıp Tanı ve Tedavi ; Dr.Salim Satar