DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Uygulama II IAY   252 4 4 11 20

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Azade SARI
Dersi Verenler
HemşireREFİYE AKPOLAT1. Öğretim Grup:A
HemşireDUDU ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
HemşireHAMİDE ŞİŞMAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
EKG çekmek ve ritmi tanılamak. Protokolde belirtilen acil ilaçları kullanmak ve ilgili algoritmaları uygulamak ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amçalnmaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin tanıtımı; EKG çekmek ve ritim tanılamak; acil ilaçları; erişkin, çocuk ve bebeklerde ileri yaşam desteği uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel EKG ritimlerini tanır
2) İleri EKG ritimlerini tanır
3) EKG çeker ve değerlendirir
4) Acil ilaçlarını uygular
5) Erişkin ileri yaşam desteği algoritmini uygular
6) Çocuk ileri yaşam desteği algoritmini uygular
7) Yenidoğan ileri yaşam desteği algoritmini uygular


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Anlatım
2 EKG çekmek ve ritim tanılamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Acil ilaçlar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Erişkin ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Erişkin ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Erişkin ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Erişkin ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Çocuk ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Çocuk ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Bebek ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Bebek ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Yenidoğan ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Genel tekrar Kaynak ders notları ve ders sunuları Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Genel tekrar Kaynak ders notları ve ders sunuları Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Final sınavı Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1-American heart association (AHA) 2- European ressusication council (ERC) 3- emedecine/medscape.com 4- Tintinallis´ Emergency Medicine a comprehensive study guide 5- Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu 6- Tüm Yönleriyle Acil Tıp; Dr.Zeynep Kekeç 7- Kardiyak Aciller; Dr.Salim Satar, Dr. Özgür Karcıoğlu 8- Güncel Acil Tıp Tanı ve Tedavi ; Dr.Salim Satar