DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Drama IAS   103 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülay HALİDİ
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitimde dramanın ne olduğu ve kendi alanlarında nasıl yararlanacakları konusunda bilgi vermektir. Buna ek olarak bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Eğitimde dramanın ne olduğunu açıklama, ilişkili diğer kavramlarla (psiko drama, yaratıcı drama, drama-oyun, vb.) farklarını ortaya koyma,çocuklarla dramanın tarihçesi, eğitimde dramanın yapılandırılması ve aşamaları, yaş grupları ve uygulama alanlarına göre eğitimde drama, eğitimde dramanın ortamı, öğretmen nitelikleri, eğitimde drama teknikleri, değerlendirme, eğitimde dramanın kullanımına ilişkin örnekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) drama etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken noktaları kavrayabilme
2) dramada çocukların role girişini kolaylaştıran teknikleri kavrayabilme
3) Eğitimde dramanın aşamalarını yapılandırabilme
4) konu alanlarını dikkate alarak drama etkinliklerini kullanarak plan yapabilme
5) Dramada kullanılan belli başlı teknikleri açıklayabilme
6) Grupla çalışmaya istekli oluş
7) Kendi özelliklerinin farkında oluş
8) Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır.
9) Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.
10) Kendine güven duyma,karar verebilme becerilerinin gelişmesini sağlar.
11) Kendini ifade etmede güven kazandırır.
12) Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar.
13) Hata yapama korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeye yarar.
14) İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirir.
15) Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi verilmesi tanışma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 Isınma ve Hazırlık Etkinlikleri hazırlık Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
3 Sürece Hazırlık Etkinlikleri hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
4 Duyu Çalışmaları hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
5 Fotoğraftan doğaçlama hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
6 Nesnelerden Doğaçlama hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
7 Drama kavram, özellik, teknik ve süreçle ilgili makale okuma-değerlendirme makaleleri okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Ders Planı Örneği Uygulamaları ilgili literatürü okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Performans Değerlendirmesi
10 Ders Planı Örneği Uygulamaları hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
11 Ders Planı Örneği Uygulamaları hazırlık Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
12 Bireysel Ders Planı Hazırlama literatürden plan ve drama süreci ile ilgili okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
13 Drama planlarının değerlendirilmesi hazırlık Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Drama planlarının değerlendirilmesi hazırlık Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 dönemin değerlendirilmesi hazırlık Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fulford, J.; Hutchings, M.; Ross, A.; Schmitz, H. (2001). İlköğretimde drama. (Çev. Leyla Küçükahmet, Hande Borçbakan, S. Sadi Karamanoğlu). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım