DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Acil Sağlık Hizmetleri I IAY   155 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülçin DAĞLIOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Elif DAĞLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yönetmelikleri, mevzuatları, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Sağlık hizmetlerini değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek,Türkiyede Acil Sağlık Hizmetleriyle ilgili mevzuatı değerlendirmek, ambulans ve acil sağlık araçlarını değerlendirmek, paramedik yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Acil sağlık hizmetleri yönetmeliklerini , mevzuatları açıklar.
2) Acil servisin yapısı ve işleyişini tanımlar.
3) Paramedik yetki ve sorumluluklarını açıklar.
4) Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerini tanımlar.
5) Acil Sağlık Hizmetlerinde koordinasyonu açıklar.
6) Türkiye'de acil sağlık hizmetlerini açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek Ders notlarının okunması
2 Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek Ders notlarının okunması Tartışma
Örnek Olay
3 Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek Ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
4 Acil Sağlık Hizmetlerinin tarihsel süreci Ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
5 Türkiyede Ambulans donanımlarını ayırt etmek Ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Ambulans ve Acil sağlık araçları Ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Ambulans ve Acil sağlık araçları Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav
9 Türkiyede Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Türkiyede Acil sağlık hizmetleri formları Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İlk ve acil Yardım Teknikerinin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Görev Organizasyonu yapmak, Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Kendi güvenliğini sağlamak, Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Rol Oynama
15 Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuEkşi A. Kitlesel Olaylarda Hastane öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Akademik Yayınları serisi.2015.
Diğer Kaynaklar