DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Sosyolojisi SHS   213 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Sosyal Çalışmacı Ramazan ALTUNÖZ
Dersi Verenler
HemşireHAMİDE ŞİŞMAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplumsal yapıyı ve sağlık sosyolojisini öğrenerek yaşlı bakım alanıyla ilişkisini kurup daha iyi bir bakım süreci ve proğramı oluşturup yürütebilmeye katkı sağlamak.
Dersin İçeriği
Sosyoloji, sağlık sosyolojisi, sağlık kurumları, hasta, hekim ve sağlık kurumları kavramları. Ayrıca bunların hem birbiriyle hemde toplumla olan ilişkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyoloji ve Sağlık sosyolojisi ile ilgili temel kavramlarını açıklar
2) Sağlık sosyolojisinin tarihsel gelişimini ve sağlığın sosyal belirleyicilerini açıklar.
3) Geleneksel ve modern tıbbın özelliklerini tanımlar
4) Hasta-hekim-hemşire, ve diğer sağlık çalışanlarının ilişkilerini ve bunların sosyolojik rollerini açklar.
5) Aile ve Aile çeşitlerini tanımlayıp açıklar.
6) Sosyal sistemde hastalık ve sağlığın yeriniv açıklar
7) Hasta statüsü ve rolünün bireyin toplumsal yaşamında oluşturduğu değişiklikleri açıklar
8) Siyaset, Kültür, sağlık-hastalık ilişkisini tanımllar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyolojinin tanımı, özellikleri. Sosyolojinin diğer birimlerle ilişkisi İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bir bilim olarak sosyoloji nedi Sosyolojinin konusu ve alanı ve Sosyolojinin dalları nelerdir İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Toplum nedir Toplumsal yapıyı oluşturan ögeler nelerdir Rol, statü, grup, kurum gibi İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Sağlık açısından hasta ve hastalık . Sosyolojik açıdan hasta ve hastalık, Hasta statüsü ve rolü İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Türkiyede sağlık Türkiyenin toplumsal yapısı, sağlık politikaları İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Hastalıkların toplumun sosyal yapısıyla ilişkisi. Kültür, sağlık-hastalık ilişkisi İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Aile ve aile kavramı, Hasta ailesi, aile hekimliği, koruyucu hekimlik, halk sağlığı kavramları İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Sağlık eğitimi ve sisteminin sosyal yapı içerisindeki yeri İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Yoksulluk, işsizlik, boşanma, şiddet gibi sosyal olguların sağlık-hastalık ilişkisi Yaş ve cinsiyetin etkisi İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Hastane ve sağlık kuruluşlarının örgütsel yönetsel yapısı. Doktor, hemşire, diyetisyen vb. sağlık personelleri İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
12 Sosyal etyoloji. Hastalığın sosyal ekolojisi. Klinik sosyoloji. Sosyal Epidemiyoloji. Medikal demografi İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Sağlık Bakım Sistemi Ulusal ve Uluslararası Sağlık Kuruluşları İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sosyal statüler ve sosyal roller. Kavram tanımı. Statülerin fonksiyonları ve kazanılması İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Engelli ve Sakat Bireylerin Sağlığı ve İzlenimleri. Günümüzde etkin olan başlıca kronik hastalıkların sosyal boyutları. İlgili kaynaklardan konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuCirhinlioğlu, Zafer (2001). Sağlık Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayın.
Diğer Kaynaklar