DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yabancı Dil 1 SHS   215 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Meral KURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ASLICAN DEĞERLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel grammer konularını,meslekle ile ilgili kelimeleri,kalıpları,tanımları kullanmayı öğremek,meslekle ile ilgili temel ve orta düzeyde makaleleri,metinleri okuyabilmek ve yazabilmek,çeviri çalışmaları yapmak .
Dersin İçeriği
Temel gramer kuralları,temel zamanlar,edatlar,sıfatlar,zarflar,mesleki terminolojik kalıplar ve kelime bilgisi,çeviri ve makale örnekleri,yazılı ve sözlü iletişim çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bölümle ilgili cümleleri ve sık kullanılam kelimeleri, terminolojiyi ve kalıpları anlayabilmek
2) Karmaşık,tanıdık ve rutin durumlarda bilgi alışverişi yapabilmek
3) Bölümle ilgili metinlerin ana fikirlerini anlayabilmek
4) Bölümle ilgili konular üzerine metinler yazabilmek
5) Bölümle ilgili konularla bağlantılı tasvirsel metinler yazabilmek
6) Planlar ve fikirler üzerine açıklamalar ve sebep-sonuç çıkarımları yapabilmek
7) Dilin kullanıldığı bir alanda gelişen durumlarla baş edebilmek
8) Bölümle ilgili cümle ve metin çevirisi yapabilmek
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Di-li geçmiş zaman,-am ,-is,-are,olumulu,olumsuz,soru cümleleri,sıklık zarfları,teminolojik sağlık problemlerini ifade eden kelime bilgisi Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Di-li geçmiş zaman soru cümleleri,soru kelimeleri ile başlayan soru cümleleri,bölümle ilgili kelime bilgisi çalışmaları Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Geniş zaman ve Şimdiki zaman,zaman zarfları Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Portfolyo
4 Sıfatların derecelendirilmesi,İnsan vücudu üzerine kelime bilgisi çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Di-li geçmiş zaman,Şimdiki zamanın hikayesi,Bir paragraf oluşturma yazı çalışması,çeviri çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Sayılabilen,sayılamayan isimler,öneri ve teklif cümleleri,bölümle ilgili kelimeler içeren okuma parçası çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Soru sorma ve cevap verme kalıp cümleleri çalışması,Tedavi ve belirtiler üzerine okuma parçası çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Gecek zaman,gelecek planları ifade eden cümle çalışması,vücudun parçaları üzerine okuma parçası çalışması,çeviri çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
9 Çözüm ve öneri cümleleri,tavsiye veren kalıp cümleleri,mecburiyet ve zorunluluk cümle kalıpları,-meli,-malı Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Ara Sınav Ders notları-Sunu Yazılı Sınav
11 Bağlaçlar-bu yüzden,böylece,-e rağmen,çünkü,fakat,kaza ve yaralanmalar üzerine kelime çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 How-adjecive sıfat ekli soru kalıpları,çeviri çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Deneyimler ifade eden geçmiş zaman cümleleri,-den beri,-dır,-henüz,-hala kullanımları,fiillerin 3. halleri Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 İsimler,filler,kelime türetme çalışmaları Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Genel Tekrar Ders notları-Sunu
16-17 Final Sınavı Ders notları -Sunu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar