DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Yaşam Desteği IAY   171 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Azade SARI
Dersi Verenler
HemşireREFİYE AKPOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği sağlama ile igili bilgi ve becerilerin kazandırılması
Dersin İçeriği
1- Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri 2- Temel yaşam desteği 3- Havayolunu açma teknikleri 4- Entübasyon 5- Solunum desteği sağlamak 6- Oksijen tedavisinde kullanılan araçlar 7- Oksijen tedavisi 8- Katı cisme bağlı boğulmalarda ilkyardım ve acil bakım- erişkin, çocuk, bebek 9- Temel yaşam desteği- erişkin, çocuk, bebek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uygun ekipmanla doğru havayolu açma tekniklerini uygular
2) Uygun ekipmanla doğru oksijen tedavisi uygular
3) EKG'nin temel özelliklerini tanımlar ve EKG çeker
4) Erişkin hastalara temel yaşam desteği uygular
5) Çocuk hastalara temel yaşam desteği uygular
6) Bebek hastalara temel yaşam desteği uygular
7) Yenidoğan hastalara temel yaşam desteği uygular
8) Katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım uygular
9) Defibrilasyon ve kardiyoversiyonun temel özelliklerini bilir
10) Manuel ve otomatik eksternal defibrilatör kullanır
11) Temel mekanik ventilasyon uygular
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Temel yaşam desteğine giriş Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
3 Havayolunu açma teknikleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
4 İleri havayolu yönetimi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
5 Solunum desteği sağlamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
6 Oksijen tedavisinde kullanılan araçlar Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
7 Oksijen tedavisi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- erişkin Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- çocuk Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Katı cisme bağlı boğulmalarda ilkyardım ve acil bakım- bebek Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Erişkinde temel yaşam desteği Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Çocukta temel yaşam desteği Kaynak ders notları ve ders sunuları
14 Bebekte temel yaşam desteği Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
15 Defibrilasyon ve kardiyoversiyon Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu1-American heart association (AHA) 2- European ressusication council (ERC) 3- emedicine/medscape.com 4- Tintinallis´ Emergency Medicine a comprehensive study guide 5- Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu 6- Tüm Yönleriyle Acil Tıp; Dr.Zeynep Kekeç 7- Kardiyak Aciller; Dr.Salim Satar, Dr. Özgür Karcıoğlu 8- Güncel Acil Tıp Tanı ve Tedavi ; Dr.Salim Satar
Diğer Kaynaklar